Analiza matematyczna

Analiza matematyczna

Równanie rózniczkowe Bernoullego

Równaniem różniczkowym Bernoullego nazywamy równanie:...

Analiza matematyczna

Równanie różniczkowe zupełne

Równanie różniczkowe zupełne to równanie postaci:...

Analiza matematyczna

Analiza matematyczna- UKW

1.CAŁKI WŁAŚCIWE ZALEŻNE OD PARAM.
Niech f będzie jakąś funkcją o wartościach rzeczywistych, określoną w prostokącie P=x ciągłą względem zmiennej dla każdego .Wtedy dla każdego określona jest całka .Przyporządkowuj...

Analiza matematyczna

Całki niewłaściwe

Całki niewłaściwe...

Analiza matematyczna

Pole pod krzywą a całka oznaczona

Obliczyć pole trójkąta krzywoliniowego ograniczonego parabolą o równaniu w przedziale i osią odciętych....

Analiza matematyczna

Renty jako strumienie płatności. Procent składany.

OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI I ZAŻADZANIA W OLSZTYNIE

PRZEDMIOT

MATEMATYKA


PROWADZĄCY ĆWICZENIA

TEMAT PROJEKTU:

RENTY JAKO STRUMIENIE PŁATNOŚCI.
PROCENT SKŁADANY.

<...

Analiza matematyczna

Ekstrema funkcji uwikłanej jednej zmiennej

Ekstrema funkcji uwikłanej jednej zmiennej...

Analiza matematyczna

Funkcje ( różniczkowanie)

Definicja granicy ciągu liczbowego i jej własności: lim{noo} an=a  {0} {NoN} {n≥No} |an-a|. Własności: 1) Jeżeli ciąg ma granicę, to ma ją tylko jedną. 2) Jeżeli ciąg {an} ma granicę to każdy podciąg wy...

Analiza matematyczna

Analiza matematyczna

1.CAŁKI WŁAŚCIWE ZALEŻNE OD PARAM.
Niech f będzie jakąś funkcją o wartościach rzeczywistych, określoną w prostokącie P=x ciągłą względem zmiennej dla każdego .Wtedy dla każdego określona jest całka .Przyporządkowuj...

Analiza matematyczna

Szeregi liczbowe. Kryterium Raabe’go

Szeregi liczbowe. Kryterium Raabe’go...

Analiza matematyczna

Kryterium d'Alamberta

Jeżeli dla szeregu o wyrazach dodatnich począwszy od pewnego miejsca N zachodzi warunek dla każdego , to szereg jest zbieżny....

Analiza matematyczna

Szeregi liczbowe. Kryterium całkowe

Szeregi liczbowe. Kryterium całkowe...

Analiza matematyczna

Najmniejsza i największa wartość funkcji

Praktyczny sposób wyznaczania największej i najmniejszej wartości funkcji ciągłej na przedziale domkniętym...

Analiza matematyczna

Całki (ściąga na podstawie wzorów)

Def. całki nieoznaczonej i jej własności: Tw. Jeżeli F(x) jest funkcją pierwotną dla f(x), xє<a,b>, to G(x)=F(x)+c jest również funkcją pierwotną dla f(x), c є R. Def. Całką nieoznaczoną z funkcji f(x) nazywamy rodzinę jej funk...

Analiza matematyczna

Wzór Taylora

Niech będzie dana funkcja f określona i n-krotnie różniczkowalna w pewnym otoczeniu punktu a. Niech x należy do tego otoczenia. Wówczas istnieje takie c zależne od n, że oraz...

Analiza matematyczna

Dylemat ćmy czyli spirala śmierci

Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego ćmy krążą wokół lampy? Nadlatują, krążą, odlatują i ponownie przylatują przyciągane jakby niewidzialną siłą. Dawno temu wyczytałem w pewnej książce, nie pamiętam już w j...

Analiza matematyczna

Obliczanie granic ciągów liczbowych

Obliczanie granic ciągów liczbowych...

Analiza matematyczna

Analiza matematyczna - podstawowe definicje i twierdzenia

analiza matematyczna - podstawowe definicje i twierdzenia w formacie wordowskim...

Analiza matematyczna

Różniczka zupełna funkcji dwóch zmiennych

Różniczka zupełna funkcji dwóch zmiennych...

Analiza matematyczna

Równanie różniczkowe liniowe

Równaniem różniczkowym liniowym pierwszego rzędu nazywamy równanie...

Analiza matematyczna

Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych...

Analiza matematyczna

Równanie różniczkowe jednorodne

Równaniem różniczkowym jednorodnym nazywamy równanie postaci...

Analiza matematyczna

Obszar zbieżności szeregu potęgowego

Rozważmy szereg postaci . Niech R będzie promieniem zbieżności tego szeregu.
Wówczas
...

Analiza matematyczna

Szeregi liczbowe. Kryterium Cauchy’ego

Szeregi liczbowe. Kryterium Cauchy’ego...

Analiza matematyczna

Równanie rózniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Równaniem różniczkowym o zmiennych rozdzielonych nazywamy równanie postaci...