Technologia produkcji roślinnej

Technologia produkcji roślinnej

Siew i ochrona rzepaku

SIEW I OCHRONA RZEPAKU

1. Siew rzepaku ozimego
- prawidłowy siew decyduje w znacznej mierze o powodzeniu uprawy rzepaku
- do siewu należy używać tylko nasion kwalifikowanych
- zaprawianie nasion chroni młode rośliny rzepak...

Technologia produkcji roślinnej

Chemiczna ochrona plantacji buraków cukrowych

Rośliny buraka cukrowego w czasie wschodów i początkowego okresu wzrostu wymagają stałej i bardzo efektywnej ochrony, szczególnie po wysiewie jednokiełkowych nasion w odstępach docelowych tej rośliny. Od jej efektywności w podstawowej mier...

Technologia produkcji roślinnej

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Wiosenne zwalczanie chwastów i uwarunkowania Wiosną, do zwalcza?nia uciążliwych chwastów jedno- i dwuliściennych na plantacjach rzepaku ozi?mego, można stosować środki chwastobójcze podane w t...

Technologia produkcji roślinnej

Znaczenie roślin strączkowych

ZNAZENIE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

1. Znaczenie gospodarcze roślin strączkowych, uprawia się je na:
- nasiona ? wysiewane w plonie głównym przeznacza się na konsumpcję ? groch siewny, soja ? lub na paszę ? bobik, łubiny, groch odmi...

Technologia produkcji roślinnej

Pielęgnacja TUZ (trwałych użytków zielonych)

Mogłoby się wydawać, że wystarczy podsiać łąkę i pastwisko lub założyć je od nowa wysiewając najlepszą mieszankę nasion, a dalej będą trwać i plonować, rządzić się własnymi prawami i zbędne okaże się jakiekolwiek działanie ...

Technologia produkcji roślinnej

Rola i rodzaje międzyplonów

Międzyplon, dawniej poplon ?Międzyplonem nazywamy roślinę lub mieszankę roślin uprawianą między dwoma plonami głównymi na zbiór zielonej masy, na zielonkę, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako zielony nawóz. Ich uprawa ma duże znacz...

Technologia produkcji roślinnej

Kukurydza - roślina pastewna niemotylkowa

KUKURYDZA ? ROŚLINA PASTEWNA NIEMOTYLKOWA

1. Kierunki użytkowania kukurydzy
a) na ziarno
b) na kiszonkę z kolb ? CCM
c) na kiszonkę z całych roślin

2. Budowa
- system korzeniowy wiązkowy, korzenie sięgają ...

Technologia produkcji roślinnej

Sposoby konserwacji roślin pastewnych

SPOSOBY KONSERWACJI ROŚLIN PASTEWNYCH

1. Czynniki wpływające na wartość pokarmową pasz uzyskiwane z roślin pastewnych
a) faza rozwojowa rośliny w czasie zbioru
b) gatunek rośliny i odmiana
c) sposób zbioru i przechowyw...

Technologia produkcji roślinnej

Skrócony zbiór zasad Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji roślinnej

Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych nr 4/2005

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej musi zintensyfikować działania dostosowujące w wielu dziedzinach życia gospodarczego, w tym także dostosować sektor �...

Technologia produkcji roślinnej

Znaczenie roślin pastewnych

ZNACZENIE ROŚLIN PASTEWNYCH

1. Do roślin pastewnych zalicza się gatunki uprawiane na zielonkę, kiszonkę lub susz (stanowią około 13% gatunków ornych)

2. Rośliny pastewne dzielimy na kilka grup:
a) motylkowe drobnonasie...

Technologia produkcji roślinnej

Rośliny motylkowe drobnonasienne

ROŚLINY MOTYLKOWE DROBNONASIENNE

1. Do roślin motylkowych drobnonasiennych zaliczamy:
* jednoroczne ? koniczyna perska, seradela
* dwuletnie ? koniczyna czerwona
* wieloletnie ? lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, bia�...

Technologia produkcji roślinnej

Systematyka roślin przemysłowych

SYSTEMATYKA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH

1.Do roślin przemysłowych zalicza się
a) rośliny oleiste (rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy i jary, gorczyce białą i sarepską)
b) rośliny włókniste ( len, konopie)
c) rośliny o spec...

Technologia produkcji roślinnej

Uprawa i nawożenie rzepaka ozimego

UPRAWA I NAWOŻENIE RZEPAKA OZIMEGO

1.Najlepszymi przedplonami dla rzepaku ozimego są:
- lucerna, koniczyna czerwona, ziemniaki wczesne, wczesne odmiany grochu
- rzepak można również uprawiać po mieszankach zbożowo strączkow...

Technologia produkcji roślinnej

Znaczenie gospodarcze zbóż

Znaczenie gospodarcze pszenicy Jako surowiec chlebowy i paszowy ma znaczenie strategiczne. Powierzchnia światowych zasiewów sięga ok. 230 milionów ha, z czego 2,5 miliona to pola uprawne w Polsce. Najwyższe plony daje uzyskuje się w Holandii (...

Technologia produkcji roślinnej

Wykorzystanie pszenicy w przetwórstwie zbóż.

Wykonał: Jarosław Karczmarski
IV rok TRS

Pszenica (Triticum) jest to rodzaj zbóż z rodziny traw. Pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji. Wyróżnia się około 20 gatunków pszenicy. Oprócz jęczmienia jest najstarsz...

Technologia produkcji roślinnej

Wymagania glebowe i klimatyczne roślin strączkowych

WYMAGANIA GLEBOWE I KLIMATYCZNE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

1. Wymagania glebowe
- rośliny strączkowe dzielimy na 3 grupy ze względu na wymagania glebowe
a) rośliny o dużych wymaganiach glebowych – bobik, groch siewny, wyka jara