Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja rolnictwa

Nowoczesne rozwiązania w konstrukcji dojarek

Celem wszystkich hodowców krów mlecznych jest chęć pozyskania dużej ilości mleka o bardzo dobrzej jakości. Od dawna zwraca się uwagę producentom mleka, że oprócz cech genetycznych krów i jakości paszy o ich sukcesach decyduje również ...

Mechanizacja rolnictwa

Glebogryzarki, brony, drenowanie

Maszyny do robót ziemnych służą do odsypywania gruntu i usuwania urobku na nasyp. Koparki przed i pod bierne. Agregaty składają się z ciągnika i narzędzi lub maszyn uprawowych mają być obsługiwane przez ludzi. Agregat złożony AU=c n m ...

Mechanizacja rolnictwa

Połączenia w maszynach (m.in rolniczych)

Połączenia
* Rozłączne – to takie , które można rozłączyć ponownie bez uszkodzenia elementów łączonych i łaczących. Gwintowe, klinowe, wpustowe, wielowypustowe, sworzniowe, kąłkowe, sprężyste i rurowe.
Połączenia klinow...

Mechanizacja rolnictwa

Maszyny do siewu i sadzenia

MASZYNY DO SIEWU I SADZENIA
1.SIEWNIKI UNIWERSALNE: zadaniem siewników uniwersalnych jest dostarczenie na pole ściśle określonej ilości nasion oraz równomierne ich rozmieszczenie w glebie, zapewniając jednakowe odległości między rzęd...

Mechanizacja rolnictwa

Zespoły ciągnika rolniczego

ZESPOŁY CIĄGNIKA ROLNICZEGO:
MECHANIZMY PRZENOSZĄCE NAPĘD:
Główne zadanie: przenoszenie momentu wału korbowego silnika na napędzane elementy.
W ciągniku rolniczym silnik służy głównie do napędu kół oraz wału odbioru moc...

Mechanizacja rolnictwa

Maszyny do nawożenia

MASZYNY DO NAWOŻENIA
1.ROZSIEWACZE nawozów mineralnych – służą do wysiewania nawozów pylistych, krystalicznych i granulowanych. W zależności od składu chemicznego nawozy dzielimy na azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe, wieloskładn...

Mechanizacja rolnictwa

Narzędzia do upraw międzyrzędowych

NARZĘDZIA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH:
1.PIELNIKI: stosuje się do prac pielęgnacyjnych które są wykonywanie już po przeprowadzeniu uprawy podstawowej i zasilaniu lub zasadzeniu roślin uprawnych. Zabiegi upraw międzyrzędowych wykonuje si...

Mechanizacja rolnictwa

Maszyny i narzędzia uprawowe

MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE
Orka – podstawowy zabieg agrotechniczny, od którego zależy rozwój roślin uprawowych.. Orka ma na celu: uniemożliwienie rozwoju darni przez jej przykrycie glebą, wydobycie i przemieszczenie ku powierzchni rol...