Opisz jakie znaczenie dla polski miało przyjęcie chrztu

Opisz jakie znaczenie dla polski miało przyjęcie chrztu
Odpowiedź

-  chrzest i małżeństwo z Dobrawą powodowały sojusz z Czechami, a ten oddalał zagrożenie ze strony Wieletów - do kraju przybyło wielu wykształconych duchownych, powstało biskupstwo misyjne w Poznaniu - wzrost pozycji kraju na arenie międzynarodowej  - wzrost pozycji i osobisty prestiż księcia 

Znaczenie chrztu: -przyjęcie jednolitej wiary, odejście od bałwochwalstwa, guseł i wierzeń ludowych, -umocnienie Polski poprzez organizację kościelną, której podstawową jednostką jest parafia, -utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo, -autorytet władcy jako pomazańca bożego, -polityka z sąsiednimi państwami, na przykład z Czechami, -wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich, -stworzenie państwa ponadplemiennego, -umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w państwie, -zjednoczenie ludzi poprzez wiarę w jednego Boga, -przyjęcie chrztu to ogromnej wagi akt kulturowy i polityczny. Liczę na naj :) 

Dodaj swoją odpowiedź