Odpowiedz na pytanie: W JAKIM CELU LUDZIE TWORZĄ LASY?

Odpowiedz na pytanie: W JAKIM CELU LUDZIE TWORZĄ LASY?
Odpowiedź

Ludzie tworzą lasy dlatego, że drzewa oczyszczają powietrze.

-Aby drzewa mogły produkować tlen - jako materiał opałowy, -wyroby np meble -aby zatrzymywaly zanieczyszczenia,

Dodaj swoją odpowiedź