Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Sporo ćwiczeń umożliwia ćwiczenie kilku umiejętności naraz, np. rozluźniania się i koordynacji oko-ręka. Ćwicz z dzieckiem orientację przestrzenną (np: obrysowywanie figur o rosnącym stopniu trudności; ćwicz orientację w schemacie własnego ciała - pokaż lewe ucho itp. - oraz w kierunkach w przestrzeni - nad, pod, góra, dół, w prawo itp.- niech tak pokazuje, ale również rysuje).

* kreślenie kształtów graficznych w powietrzu, rysunek
* modelowanie w glinie, plastelinie czy modelinie
* rysowanie, odrysowywanie, kalkowanie,
* kreślenie kształtów graficznych za pomocą kreski,
* malowanie form kolistych jako ćwiczenia płynności ruchu
* zapełnianie kolorami dużych konturów
* uzupełnianie rysunków zaznaczonych kropkami
* wydzieranki i naklejanki
* zabawy typu loteryjki, nakładanki, układanki,
* rysowanie symboli graficznych wg wzoru,
* malowanie palcami,
* kreślenie linii poziomych, pionowych i ukośnych,
* rysowanie figur geometrycznych,
* omówienie wyglądu figury, odrysowywanie, ale i rysowanie samodzielne wg wzoru z pamięci,
* podobne czynności wykonujemy z literami.
* rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych

Czy masz jeszcze jakieś pomysły?

Jak ćwiczysz z własnym dzieckiem?

Matematyka

Notacja wykładnicza - scenariusz lekcji dla kl II gimnazjum

Prezentowany scenariusz dotyczy lekcji matematyki w klasie II gimnazjum. 
Czas realizacji 2 godziny

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE II GIMNAZJUM

Prowadzący: …………………
Data: ……………….
Klasa: II gimnazj...

Pedagogika

Konspekt zajęć korekcyjno-wyrównawczych dla uczniów klas 0-1.

Kinga Lasoń
Agata Kostrzewska


KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO – WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 0 – 1


„Kolorowe kredki” - ćwiczenia doskonalące podstawowe procesy myślowe.RODZAJ ĆWICZENIA...

Pedagogika

Metoda B. Rocławskeigo "Glottodydaktyka"


Wstęp:
Glottodydaktyka jest to metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania i dająca niespotykane efekty w stosunku do tradycyjnych metod, którymi dotychczas pracowano w przedszkolach i klasach początkowy...

Pedagogika

Konspekt zajęć - pedagogika

Pedagogika opiekuńcza z arteterapią rok II gr. I

KONSPEKT ZAJĘĆ

INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNO - SYMULACYJNY

TEMAT: ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ. STYMULACJA DOTYKOWA I SŁUCHOWA.<...

Pedagogika

Zabawy jako metoda diagnozy terapii dziecka

Spis treści

Wstęp.........................................................................................................................................3
Prezentacja treści..............................................................