Poczta elektroniczna - zastosowania

Poczta elektroniczna, E-mail, jedna z podstawowych usług dostępnych w sieciach komputerowych, polegająca na przesyłaniu komunikatów tekstowych, lub całych plików np. graficznych pomiędzy użytkownikami sieci, którzy identyfikowani są przez adresy. Najpopularniejszym typem poczty elektronicznej jest poczta dostępna w sieci Internet.

Jest to obecnie najszybsza i najtańsza forma porozumiewania się pomiędzy użytkownikami sieci.
Poczta działa na zasadzie przesyłania informacji do wybranego użytkownika i zapisywania jej w skrzynce, gdzie przesyłka czeka na odbiór. Użytkownik, który rozpoczyna pracę w sieci, jest informowany, że czeka na niego poczta. Może ją otrzymać za pośrednictwem programu obsługi poczty (np. MS Outlook).

Przesyłać można drobną korespondencję tekstową, a także pliki binarne przygotowane za pomocą dowolnych programów. Koszt przesyłania to tylko koszt połączenia telefonicznego. Prócz stałych opłat za korzystanie z sieci, jeśli są one pobierane, nie ma żadnej dodatkowej opłaty za transmisje. Poczta dociera do użytkownika sieci niemal natychmiast. Szybkość przesyłania informacji zależy od obciążenia sieci. List przechodzi przez kolejne węzły, gdzie czeka na możliwość dalszego przesyłania.

Dzięki programowi Microsoft Outlook Express wszystkie narzędzia do komunikacji w trybie online znajdują się na pulpicie - możesz za ich pomocą wymieniać pocztę e-mail z przyjaciółmi albo dołączyć do grup dyskusyjnych, aby dzielić się pomysłami i informacjami.

Zarządzanie wieloma kontami pocztowymi i kontami grup dyskusyjnych
Jeśli masz kilka kont pocztowych od różnych ów internetowych (ISP), możesz używać ich wszystkich z jednego okna. Podobnie, jeśli dany dostawca Usenet używa kilku serwerów grup dyskusyjnych, możesz ustawić osobne konta i hasła dla każdego z nich, a następnie łatwo przełączać się między nimi bez konieczności ponownego konfigurowania przeglądarki grup dyskusyjnych.

Szybkie i łatwe przeglądanie wiadomości
Używając listy wiadomości i okienka podglądu możesz jednocześnie oglądać listę wiadomości i odczytywać poszczególne wiadomości. Lista folderów obejmuje foldery pocztowe, serwery grup dyskusyjnych i grupy dyskusyjne. Możesz łatwo przełączać się między nimi. Możesz również dodawać foldery, aby ułatwić sobie porządkowanie i sortowanie wiadomości, a następnie określić zasady skrzynki pocztowej, dzięki którym przychodząca poczta, spełniająca określone kryteria, jest automatycznie kierowana do podanego folderu.

Przechowuj pocztę na serwerze, aby umożliwić odczytywanie jej z kilku komputerów
Jeśli usługodawca internetowy używa serwera poczty IMAP dla poczty przychodzącej, możesz odczytywać, przechowywać i porządkować wiadomości w folderach na serwerze bez pobierania wiadomości i umieszczania ich na własnym komputerze. W ten sposób można oglądać wiadomości z dowolnego komputera, który może połączyć się z serwerem.

Używaj książki adresowej do przechowywania i pobierania adresów e-mail
Nazwy i adresy możesz zapisać w książce adresowej importując je z innych programów, wpisując je, dodając je z otrzymanych wiadomości e-mail lub wyszukując popularne internetowe usługi katalogowe (białe strony). Przy uzyskiwaniu dostępu do internetowych usług katalogowych książka adresowa obsługuje protokół LDAP (Lightweight Directory Service Access Protocol).
Dodawaj do wiadomości osobisty podpis lub papeterię. Podstawowe informacje (takie jak swój numer telefonu) wstawiaj do wychodzących wiadomości jako część osobistego podpisu. Możesz również dodawać wzory papeterii i tła, aby wiadomości były bardziej atrakcyjne.

Wysyłaj i odbieraj wiadomości bezpieczne
Używając identyfikatora cyfrowego możesz cyfrowo podpisywać i szyfrować wiadomości. Cyfrowe podpisanie wiadomości upewnia adresatów, że wiadomość pochodzi rzeczywiście od danego nadawcy, a szyfrowanie powoduje, że tylko określeni adresaci mogą odczytać wiadomość.

Znajdź grupy dyskusyjne, które Cię interesują
Szukasz określonych grup dyskusyjnych? Możesz wyszukiwać grupy dyskusyjne zawierające słowa kluczowe lub przeglądać wszystkie grupy dyskusyjne dostępne dla danego dostawcy Usenet. Po znalezieniu grupy dyskusyjnej, którą chcesz regularnie przeglądać, dodaj ją do listy "Z subskrypcją", co pozwoli na łatwe znalezienie jej w przyszłości.

Przeglądaj wątki grup dyskusyjnych w sposób wydajny
Możesz odczytać wiadomość grupy dyskusyjnej i wszystkie odpowiedzi na nią (zwane "wątkami") bez czytania całej listy wiadomości. Podczas przeglądania listy wiadomości możesz rozwijać i zwijać wątki, co ułatwia znalezienie informacji, które Cię interesują. Możesz również oznaczać wiadomości, aby wskazać, że zostały one przeczytane, odfiltrowywać wiadomości niepożądane albo tak ustawić program Outlook Express, aby wyświetlane były tylko wiadomości nie przeczytane.

Pobieraj wiadomości grup dyskusyjnych do czytania w trybie offline
Aby wydajnie korzystać z czasu w trybie online, możesz pobierać wiadomości lub całe grupy dyskusyjne - odczytanie wiadomości nie wymaga wtedy połączenia z usługodawcą internetowym. Możesz również pobrać same nagłówki wiadomości do przejrzenia w trybie offline, a następnie zaznaczyć tylko te, które chcesz przeczytać podczas następnego połączenia. Możesz także redagować wiadomości w trybie offline, a następnie wysyłać je podczas następnego połączenia.

Podwaliny pod powstanie Internetu położono na początku lat 60., kiedy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania nad możliwością dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto badania nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo zniszczenia jej części np. w wyniku ataku atomowego.
Badania prowadzono w ramach projektów DARPA, ich efektem było powstanie prototypowej sieci ARPA-net i opracowanie podstawowych koncepcji technicznych, z których głównymi były: pakietowy system przesyłania informacji (informacja dzielona jest na małe porcje z których każda przesyłana jest niezależnie, a następnie składana w całość) i decentralizacja, czyli równorzędne traktowanie komputerów w sieci (przez co nie istnieje centrum, którego uszkodzenie niszczyłoby całą sieć).

Pierwsze prototypowe fragmenty sieci powstały w latach 1966-1967, a w 1969 roku połączyły cztery amerykańskie centra akademickie. Zaczęto wtedy opracowywać szczegóły techniczne protokołów komunikacyjnych. W 1973 roku sieć przekroczyła granice Ameryki i dołączono do niej pierwsze dwa komputery w Europie.

Nazwy Internet użyli w 1974 roku Vint Cerf i Bob Kahn w artykule w Transmission Control Protocol . Stopniową techniczną ewolucję sieci (np. przejście na znacznie wydajniejsze protokoły komunikacyjne) uwieńczyło w końcu lat 80. i w latach 90., przejęcie opieki nad rozwojem sieci przez NFS (National Science Foundation). Projekt wzbudzał ogromne zainteresowanie środowisk uniwersyteckich nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. W celu ułatwienia wymiany informacji naukowej powstawały w latach 80. sieci wzorowane na ARPA, m.in.: przeznaczony dla potrzeb środowisk naukowych BITNET, EARN i CSNET, które z czasem, pozostając administracyjnie odrębnymi, otwarły się na Internet.

Szacuje się, że w 1991 roku w ramach Internetu funkcjonowało 5000 sieci skupiających 700 000 komputerów, z których korzystało ok. 4 000 000 użytkowników. Był to także rok powstania najpopularniejszej z dotychczas wykorzystywanych usług internetowych WWW. Obecnie Internet przestał być własnością instytucji rządowych i w większości należy do firm prywatnych. Ilość komputerów podłączonych stałymi łączami do sieci szacuje się na ok. 9,5 mln (1996).

Dodaj swoją odpowiedź
Finanse i bankowość

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesna usługa finansowa banku

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesna usługa bankowa w Polsce

KIELCE 2008

SPIS TREŚCI

Wstęp ................................................................................................................

Finanse i bankowość

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesna usługa bankowaBankowość elektroniczna
i internetowa jako nowoczesna usługa bankowa w Polsce

KIELCE 2008

SPIS TREŚCI

Wstęp ..................................................................................................

Systemy i sieci

Technologie informacyjne

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

informatyka jako nauka;
1) geneza i cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego;
2) ekonomika informacji;
3) geneza i cechy charakterystyczne gospodarki opartej na wiedzy (GOW);
4) wprowa...

Zarządzanie

Wykorzystanie IT do zarzadzania projektami

W dzisiejszym świecie wiedza i właściwe zarządzanie nią to jedna z większych przewag nad konkurencją. Wiedza przedsiębiorstwa jest ściśle powiązana z jego zasobami ludzkimi i warunkuje zdolność organizacji do efektywnego działania. Zwi...

Informatyka

ISDN

Rozwój sieci telekomunikacyjnych wymaga nie tylko poprawienia i ulepszenia właściwości poszczególnych rodzajów sieci przenoszących informacje, ale przede wszystkim przejścia na nowy poziom jakości, polegający na uniwersalnym podejściu do ...