Kilka opracowań

W załączeniu kilka oprzcowań z zakresu szkoły średniej z matematyki.

Język niemiecki

Kilka opracowań

Rymowanki
Przypadki
Wypracowanie o Grudziądzu
Wypracowanie o planetarium
Wypracowanie o współpracy europejskiej

*prace w załącznikach...

Historia

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej

WSTĘP

Konflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie...

Historia

Historia grodu w Krośnie Odrzańskim

Spis treści

Spis treści
Wstęp
1 Gród
1.2. Początki grodu
1.3. Lokalizacja
2. Twierdza
2.1. System obronny
2.2. Rola położenia geograficznego
3. Czas wojny
3.1. Pierwsze wzmianki
3.2. Najcię...

Kosmetologia

Kinezyterpia zbiór opracowań

1. POJĘCIE KINEZYTERAPII:
KINEZYTERAPIA- Z GREC.KINESIS,WIEDZA O WYKORZYSTANIU RUCHU JAKO ŚRODKA LECZNICZEGO.PODSTAWĄ KINEZYTERAPII SĄ ĆWICZENIA LECZNICZE, CZYLI GIMNASTYKA LECZNICZA.
RUCH JAKO ŚRODEK LECZNICZY MA ZDOLNOŚĆ ODDZIAŁYW...

Dziennikarstwo

Wstęp do teorii komuniowania


1. Na jakie kategorie można podzielić opracowania prasoznawcze?

Opracowania prasoznawcze świadome i nieświadome. Do tych drugiej zaliczamy przede wszystkim prace Lompy z pierwszego okresu rozwoju prasoznawstwa na Śląsku. Do świa...