"Rozpacz Orfeusza"

Pierwszy plan prezentuje omdlonego młodego lirnika, leżo on bezwładnie na zgniłozielonej trawie. Przed i za postacią znajdują się małe czarne fragmenty skał. Mężczyznę osłania od bioder jasna szata. Złote loki młodzieńca zdobi laurowy wieniec. Tło stanowi tafla wody, w której zanurzone są pojedyncze głazy. Szaro-bure niebo nadaje obrazowi przygnębiający nastrój. Dominują barwy szarości, zieleni, granatu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dwa szaleństwa – uczucia i rozumu w "Orfeuszu i Eurydyce" Wergiliusza oraz "Orfeuszu i Eurydyce" Czesława Miłosza.

?Wszyscy musimy, chcąc uczynić rzeczywistość znośną, utrzymać w sobie kilka drobnych szaleństw?
Marcel Proust
Szaleństwo. Ból i rozpacz, rozdarcie i zniechęcenie. Albo może i wielkość. Ponadprzeciętność. Głębsze odczuwan...

Język polski

"Treny" Jana Kochanowskiego.

„Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszelkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych ża...

Język polski

Jan Kochanowski - twórczość i ogólne informacje.

Jan Kochanowski (1530-1584) urodził się w Sycynie (Radomskie). Pochodził ze średnio zamożnej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Znakomite wykształcenie i erudycję zdobył dzięki piętnastoletnim studiom - najpierw na wydziale sztuk Akademi...

Język polski

Zagadnienia maturalne.

1. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm – wyjaśnienie pojęć na wybranych
Przykładach literackich.

Bajronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny...