"Rozpacz Orfeusza"

Pierwszy plan prezentuje omdlonego młodego lirnika, leżo on bezwładnie na zgniłozielonej trawie. Przed i za postacią znajdują się małe czarne fragmenty skał. Mężczyznę osłania od bioder jasna szata. Złote loki młodzieńca zdobi laurowy wieniec. Tło stanowi tafla wody, w której zanurzone są pojedyncze głazy. Szaro-bure niebo nadaje obrazowi przygnębiający nastrój. Dominują barwy szarości, zieleni, granatu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Rozpacz Orfeusza"

Pierwszy plan prezentuje omdlonego młodego lirnika, leżo on bezwładnie na zgniłozielonej trawie. Przed i za postacią znajdują się małe czarne fragmenty skał. Mężczyznę osłania od bioder jasna szata. Złote loki młodzieńca zdobi laurow...

Język polski

Dwa szaleństwa – uczucia i rozumu w "Orfeuszu i Eurydyce" Wergiliusza oraz "Orfeuszu i Eurydyce" Czesława Miłosza.

?Wszyscy musimy, chcąc uczynić rzeczywistość znośną, utrzymać w sobie kilka drobnych szaleństw?
Marcel Proust
Szaleństwo. Ból i rozpacz, rozdarcie i zniechęcenie. Albo może i wielkość. Ponadprzeciętność. Głębsze odczuwan...

Język polski

"Treny" Jana Kochanowskiego.

„Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszelkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych ża...

Język polski

Jan Kochanowski - twórczość i ogólne informacje.

Jan Kochanowski (1530-1584) urodził się w Sycynie (Radomskie). Pochodził ze średnio zamożnej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Znakomite wykształcenie i erudycję zdobył dzięki piętnastoletnim studiom - najpierw na wydziale sztuk Akademi...

Język polski

Zagadnienia maturalne.

1. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm – wyjaśnienie pojęć na wybranych
Przykładach literackich.

Bajronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny...