Czym jest dla mnie wolność? - etyka

Wolność. Jedno słowo które posiada tak wiele znaczeń. Niektórzy przez całe życie o niej mażą, a inni nie wiedzą co z nią robić. Wolność można podzielić na kilka różnych typów. Jest wolność osobista, wyboru, słowa, polityczna, przekonań, oraz jakby zacząć dokładniej zagłębiać się w znaczenie tego słowa znalazło by się jeszcze kilka przymiotników.

Wolność osobista jest typem wolności najcenniejszej dla każdego człowieka. Bez tej wolności nie można mówić o innych jej typach, ponieważ człowiek który jest czyimś niewolnikiem musi się słuchać swojego pana i być mu w pełni posłuszny. Na szczęście teraz w większości państw, jeśli nie we wszystkich niewolnictwo jest zniesione, przynajmniej dla mężczyzn. Wybór innej drogi życia, z reguły kończy się dla takiej osoby niepowodzeniem. Może to oznaczać dla kogoś śmierć, lub brak szans na jakiekolwiek inne życie. W dzisiejszych czasach przykładem osób pozbawionych tej wolności są kobiety w wielu państwach arabskich, które muszą być ślepo posłuszne swojemu panu.

Wolność wyboru jest moim zdaniem wolnością z której ludzie najmniej potrafią korzystać. Nie chodzi tu tylko o wybór pomiędzy białym a czarnym, lub czerwonym, ale także o setki decyzji podejmowanych w normalnym życiu. Przykładem jest chociażby wyjście do supermarketu. W nadmiarze rzeczy do wyboru człowiek się gubi i nie ma pojęcia czego w końcu chce i bierze co mu się wyda za potrzebne. Nie jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, że biorę to, to i to, ale jak wchodzimy to zastawiamy się czy jeszcze nie wziąć tego ,tego i tego. Nie umiemy także podejmować decyzji mających wpływ na nasze życie. Większość ludzi robi to impulsowo, nie zastanawia się nad długo trwałymi konsekwencjami, nie analizuje tego co było w przeszłości. W związku z tym wiele decyzji wydaję się być na dłuższą metę bezpodstawne. Istnieje także, zwłaszcza w naszym kraju, typ wyborów zupełnie nie zgodny z misją i funkcją człowieka, koncentrujący się bardzo mocno wokół jego kieszeni i konta bankowego. Wielu ludzi zamiast pełnić funkcje na które zostali wybrani i służyć innym robią wszystko by wyjść na tym jak najlepiej i nie patrzą na to jak te decyzje wpłyną na tych którym zaufali. Z drugiej strony nasz wybór jest wielokrotnie ograniczany przez różne czynniki niezależne od nas. Nie pójdziemy w Polsce do sklepu na rogu i nie zapłacimy tam kartą za ogromne zakupu, bo nie ma tam co kupić i nie ma terminala, w sklepie w którym nie ma piekarni, nie kupimy o godzinie 21 świeżego pieczywa. Nie będziemy mogli także kupić specjalistycznych artykułów w normalnym sklepie, nie raz musimy wybierać pomiędzy czymś co jest gorsze i nas nie zadowala, ale jest a lepszym którego na polskim rynku praktycznie nie można dostać. Mamy także możliwość wyboru polityków którzy nas reprezentują, ale bardzo często wybór ten jest nie przemyślany.

Moim zdaniem bez wolności słowa nie ma w pełni możliwości korzystania z innych wolności. Wolność słowa daje nam możliwość obiektywnego spojrzenie na każdą sprawę z kilku stron i powiedzenia co się o tym myśli. Bez wolności słowa nie możemy mieć wolności wyboru ponieważ przedstawiane są tylko rzeczy pożądane przez władze, nie można dowiedzieć się nic o rzeczach „niechcianych”, oraz usłyszeć opinie polityków opozycyjnych.

Wolność polityczna jest połączona z wyborem. Po pierwsze każdy może zdecydować czy chce wybierać osobę która to będzie go reprezentowała, czy ma reprezentować przekonania swoje i innych, ale to jak to robi bardzo różnie mu wychodzi. Przede wszystkim wolność polityczna to wolność przekonań politycznych, każdy może mówić i robić co chce, o ile jego przekonania pokrywają się z tym co robi i stara i zdobywa to poparcie społeczeństwa, które jak każdy wie jest głupie i zadowala się zapewnieniami bez możliwości wykonania ich.

Natomiast wolność przekonań to nie tylko wolność wiary, ale także możliwość wyrażania tego co się myśli i czuje. To stworzenie które właśnie pisze i to nie bez bólu jest także moją możliwością wyrażenie moich przekonań i poglądów. Jeśli chodzi o wolność przekonań to akurat nikt tego nie ogranicza, natomiast jest bardzo ograniczona możliwość wyrażania swoich przekonań. Jedno z tych ograniczeń to presja społeczna, drugie to stosunek władz i ustroju państwa do różnych teorii, a trzecia to ogólnie pojęte normy dobrego lub gorszego wychowania.

Uważam, że w naszym kraju w pełni z wolności nikt nie korzysta. Ponieważ by być prawdziwie wolnym trzeba być wyalienowanym ze społeczeństwa, a to zaprzecza wielu przymiotnikom wolności. Natomiast uważam że najbliżsi pełnej wolności i szczęścia nie są ludzie posiadają wielki dom i zachrzaniający po Warszawie Lexusem bez patrzenia na innych, ponieważ są zależni od innych i po pierwsze martwą się jak te dobra utrzymać, a po drugie jak ich nie strącić z przyczyn niezależnych od nich. Ludźmi najbardziej wolymi dla mnie są samobójcy skaczący z wysokiego budynku, przynajmniej w chwili lotu, oni są wolni jak ptaki, przez ta chwile mają wszystko w swoich czterech literach i mogą robić wszystko z wyjątkiem wyhamowania prędkości i ocalenia życia, oraz ludzie żyjący na co dzień na stacjach kolejowych, lub miejscach tego typu. Oni się o nic nie martwią robią co chcą, nie zastanawiają się i nie są przywiązani do dóbr materialnych. W każdej chwili mogą pójść gdzie chcą wypić co chcą i mówić co chcą nie patrząc na tego konsekwencje. Uważam iż w naszym chorym społeczeństwie są to ludzie najbardziej wolni, co nie oznacza, że się w jakikolwiek sposób asymiluje z nimi.

Dodaj swoją odpowiedź
Filozofia

Czy mędrzec stoicki może być wzorem osobowym dla współczesnego człowieka?

Pytanie postawione w temacie skłania do poszukiwania odpowiedzi w filozofii takich uczonych, jak Seneka czy Marek Aureliusz. Dlatego, mimo iż twórcą stoicyzmu był Zenon z Kition, w niniejszej pracy skoncentruję się na późniejszych myślicie...

Pedagogika

Filozofia Kostylo

Filozofia – Kostyło
Trzy okresy w filozofii:
Starożytny
Średniowieczny
Nowożytny
Czasem jest tak, że to dzieło, wydarzenie historyczne, działalność szkoły filozoficznej lub etycznej wyznacza epokę – współczesnoś...

Pedagogika

Historia wychowania

Polskie podręczniki do historii wychowania:
• Historia powszechna
• Historia filozofii dotyczące człowieka
W Polsce w II połowie XIX wieku.
W pierwszej połowie XIX wieku najczęściej były w opracowaniach dotyczących pedag...

Podstawy przedsiębiorczości

Wolność a wolny rynek 15 lat przemian gospodarczych w polsce

Czym tak naprawdę jest wolność?

Poszukując odpowiedzi na te postawione pytanie dotarłem do wielu interesujących interpretacji. Encyklopedia PWN „mówi” ze wolność to: „pojęcie wieloznaczne i niejednolicie pojmowane w różnor...

Filozofia

Filozofia - sprawiedliwość.

S P R A W I E D L I W O Ś Ć

Na podstawie: Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości
Rawls J., Teoria sprawiedliwości

Wartości tj. sprawiedliwości, równość, wolność są tylko typami idealnymi, nigdy nie do urzeczywistnienia....