Zagęszczanie mieszanki betonowej

Zagęszczanie ma na celu wprawienie mieszanki betonowej w drgania dzięki czemu następuje:
-ułożenie cząstek kruszywa szczelnie obok siebie
-usunięcie nadmiaru wody i pęcherzyków powietrza
-beton zagęszczony ma znacznie większa wytrzymałość od betonu niezagęszczanego
-szczelniej wypełnia deskowanie

Metody wykonywania zageszcania betonu
1 Zageszcanie reczne
wykonuje sie je zpoprzez sztychoanie i ubijanie specjalnymi ubijakami lub pretami zbrojeniowymi
2 Zagęszczanie mechaniczne (wibrowanie)
wibratory wgłębne(buławowe)
Zbudowane są z silnika elektrycznego wywołującego drgania wału giętkiego przekazującego napęd do wibrującej końcówki zwanych buławami dobór buławy zależy od wielkości elementu

3 Wibratory powierzchniowe
Przekazują drgania na powierzchnie mieszanki betonowej za pośrednictwem płyty stalowej nad którą znajduję się silnik z obciążnikami mimośrodowymi .drgania płyty powodują zageszcanie mieszanki pod płytą .wibrator należny przystawiać na sąsiednie stanowisko tak aby pola zagęszczane były nałożone na siebie
4 Stoły wibracyjne
Stoły wibracyjne stosuje się w produkcji elementów prefabrykowanych zagęszczających mieszankę betonową przekazując drgania poprzez płytę stołu na formę w której jest betonowany element wibracje stołu powoduje wał z obciążnikami mimośrodowymi

Dodaj swoją odpowiedź
Budownictwo ogólne

Zagęszczanie mieszanki betonowej

Zagęszczanie ma na celu wprawienie mieszanki betonowej w drgania dzięki czemu następuje:
-ułożenie cząstek kruszywa szczelnie obok siebie
-usunięcie nadmiaru wody i pęcherzyków powietrza
-beton zagęszczony ma znacznie większa ...

Budownictwo

Poprawa parametrów podłoża gruntowego, metody, ocena

Parametry poprawy parametrów technicznych podłoża gruntowego ? technologia robót i parametry oceny.

Przystepując do omawiania metod poprawy parametrów podłoża nalezy najpierw zwrocić uwage na rodzaj podłoża gruntowego na ktorym t...

Budownictwo

Przegląd metod posadawiania na słabych gruntach

2. Przegląd metod posadowienia obiektów inżynierskich
na słabych gruntach

W związku z powiększaniem się siedlisk ludzkich, coraz częściej wykorzystuje się w celach budowlanych grunty, które do tej pory uważane były za taki...