Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej - 1918.

Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej

Granica z Niemcami
Powstanie Wielkopolskie - 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, gorące przyjęcie przez Polaków – spowodowało natężenie prowokacji niemieckich, 27 grudnia 1918 roku rozpoczyna się powstanie wielkopolskie; ciężkie walki w Chodzieży, Nakle, Inowrocławiu; Nacxelna Rada Ludowa przejmuje kontrolę na opanowanych przez powstańców terenach, na czele wojska stanął gen. Józef Dowbór-Muśnicki; Niemcy przechodzą do kontrofensywy, z inicjatywy Komitetu narodowego Polskiego przedstawiciele państw Ententy rozciągnęli postanowienia o zawieszeniu broni na Wielkopolskę; w lipcu 1919 roku zniesiono granicę celną między Wielkopolską a Rzeczpospolitą;
Pomorze Gdańskie, Warmia i Mazury: Wielkopolska i Pomorze Wschodnie za wyjątkiem Gdańska włączone do Rzeczpospolitej; Śląsk, Warmia i Mazury – plebiscyty i mały traktat wersalski o zapewnieniu praw mniejszością narodowym nie podpisany przez Niemcy; na Warmii i Mazurach w obliczu zagrożenia ze strony Rosji plebiscyt (11 lipca 1920) wypadł na korzyść Niemiec;
Powstanie Śląskie – możliwość wzięcia w głosowaniu wszystkim, którzy urodzili się na tym terenie; 16 sierpnia 1919 roku wybucha powstanie, które po kilku dniach z uwagi na przewagę niemiecką upadło; niebawem przybywają na Śląsk wojska francusko - angielsko – włoskie w celu nadzorowania przebiegu plebiscytu; rozpoczyna działalność Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, interesy polskie reprezentuje Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym w Bytomiu; 19-20 sierpnia 1920 roku wybucha II powstanie śląskie, po odniesieniu pewnych sukcesów zostaje powołana policja Polsko-Niemiecka, powstanie zostaje zawieszone; z terenów Niemiec przybywa na Śląsk 200 tyś osób tam urodzonych; plebiscyt (20 marca 1921 roku) przegrywają Polacy, 2-3 maj 1921 roku - III powstanie śląskie, siły polskie opanowują tereny aż do Odry, kontrofensywa niemiecka i zdobycie Góry Św. Anny, podpisanie rozejmu; 12 października 1921 roku Rada Ligi Narodów dzieli Śląsk – Polska 30% obszarów plebiscytowych, 46% ludności, przemysł

Granica z Czechosłowacją
W listopadzie 1918 roku dochodzi do porozumienia i ustalenia granicy między Radą Narodową Śląska Cieszyńskiego a czeskim Narodnym Wyborem; 23 stycznia 1919 roku wojska czeskie wkraczają na tereny sporne, w spór włączyły się państwa zachodnie, początkowo zaproponowane plebiscyty nie doszły do skutku, a Rada Ambasadorów przyznała sporne tereny Czechosłowacji, za granicą 120 tyś Polaków

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej - 1918.

Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej

Granica z Niemcami
Powstanie Wielkopolskie - 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, gorące przyjęcie przez Polaków – spowodowało natężenie prowokacji niemieckich,...

Dziennikarstwo

Kształtowanie się granic Polski

Nękana zaborami i wieloletnią niewolą Polska aż do końca I wojny światowej (1914 – 1918) czekała na swą upragnioną niepodległość. Odzyskanie wolności i powrót na mapę polityczną Europy wcale jednak nie oznaczały dla kraju i jego m...

Historia

Ściągi z wykładów wshe

Historia Polski w latach 1914-1918 obejmuje krótki, bo zaledwie pięcioletni fragment dziejów, ale wydarzenia tego pięciolecia zaważyły w sposób decydujący na sytuacji Polski na arenie tak międzynarodowej, jak i wewnętrznej.
W 1914 roku...

Administracja

Kontrola w administracji-ogólne pojęcie i zmieniająca się terminologia.

Rozdział I Zarys historyczny najwyższych państwowych organów w Polsce oraz zmieniająca się terminologia; ogólne pojęcia kontroli.

1. Pojęcie i rodzaje kontroli oraz jej kryteria.

Kontrola jest to czynność, polegająca na...

Pedagogika

Źródła dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Modliborzyce w latach 2005-2008, samorząd terytorialny

Wstęp

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem – forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspó...

Historia

Historia Polski

POLSKA. HISTORIA. PRAHISTORIA


Pierwsze ślady bytowania człowieka na ziemiach pol. pochodzą sprzed ok. 400 500 tys. lat (Trzebnica) i są związane z homo erectus. Następne to środkowopaleolityczne znaleziska sprzed ok. 200 40 tys....