Główne organizacje międzynarodowe na świecie

Główne organizacje międzynarodowe na świecie (tabela)

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Główne organizacje międzynarodowe na świecie

Główne organizacje międzynarodowe na świecie (tabela)...

Ekonomia

Organizacje międzynarodowe

Spis treści
Wstęp 3
Rozdział I
Teoria międzynarodowej organizacji 5
1.1. Pojecie, funcje i podział międzynarodowych organizacji. 5
1.2. Charakterystyka międzynarodowej instytucji finansowej 9
Rozdział II
Między...

Geografia

Organizacje międzynarodowe i ich działalność

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE I ICH ROLA W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM PAŃSTW ŚWIATA
1. ONZ-Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 roku i skupia 185 państw całego świata. Polska przystąpiła do niej w 1946 roku.
A) Cele ...

Wiedza o społeczeństwie

Organizacje Międzynarodowe i Organizacje Regionalne

ONZ:
I. Rok powstania: Konferencja – 25 kwietnia 1945. Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945
II. Miejsce powstania: San Francisco
III. Rozpoczęcie działalności: 24 października 1945
IV. Ilość członków: 51

Wiedza o społeczeństwie

Pozarządowy system ochrony praw człowieka na świecie – główne organizacje i ich zadania

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie ...

Geografia

Organizacje międzynarodowe

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies. Najbardziej powszechna i uniwersalna międzynarodowa organizacja, powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczon...