Świat przedstawiony w utworze - zasady przedstawiania świata z utworu.

Mamy 4 główne zasady przedstawiania świata z utworu:

1. Czas Akcji - musimy uściślić, kiedy rozgrywa się akcja
2. Miejsce Akcjii - musimy podać gdzie rozgrywa się akcja
3. Bohaterowie (Pierwszy plan, drugi plan, epizoci- czyli osoby spotykane tylko raz)
4. Przebieg wydarzeń (najczęściej plan lub informacja, o czym jest dany utwór)

Przykład: Klasa na feriach
1. Czas Akcji to zima
2. Akcja rozgrywa się na stoku
3. Głównym bohaterem jest Felix
4. W opowiadaniu klasa jest na feriach zimowych, gdy dotarli na stok wszyscy zaczęli naukę jazdy na nartach. Lecz Nika nie umiała więc przypadkowo wjechała w las.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Świat przedstawiony w utworze - zasady przedstawiania świata z utworu.

Mamy 4 główne zasady przedstawiania świata z utworu:

1. Czas Akcji - musimy uściślić, kiedy rozgrywa się akcja
2. Miejsce Akcjii - musimy podać gdzie rozgrywa się akcja
3. Bohaterowie (Pierwszy plan, drugi plan, epizoci- cz...

Język polski

Powtórka z epok – Romantyzm (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Motywy klasyczne i romantyczne w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.
Największym...

Język polski

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii.

Historie biblijne oraz mitologa grecko -rzymska stały się źródłem licznych motywów ,które wykorzystywane były w dziełach literackich różnych epok. Dzieła te są również skarbnicą ustabilizowanych związków wyrazowych. Wykorzystywane ...

Język polski

Gatunki literackie

EPOS:
- jeden z głównych i najstarszy gatunek epiki
- rozpoczyna się inwokacją
- pisany heksametrem (wiersz złożony z 6 stóp)
- podział na 24 księgi
- fabuła ukazuje świat bogów, herosów i ludzi
- przedstawia boh...

Język polski

Frasyki i pieśni - Kochanowski - dokładne opracowanie

Kochanowski fraszki i pieśni

Kochanowski w swych pieśniach i fraszkach przedewszystkim ukazuje pragnienie spokojnego życia, bez burz, łez i mocnych wrażeń. Poeta pragnie żyć w harmoni i w zgodzie z naturą,ceni prawość cnotę, odp...

Język polski

Zagadnienia maturalne.

1. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm – wyjaśnienie pojęć na wybranych
Przykładach literackich.

Bajronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny...