Demokracja ateńska.

Demokracja ateńska to forma ustroju państwowego zapoczątkowana w IV w. p.n.e. przez reformy Solona (poety i prawodawcy), a następnie Klejstenesa (polityka ateńskiego), która osiągnęła swoją pełnię w V w. p.n.e. Opierała się na możliwości udziału we władzach Polis wszystkich wolnych obywateli. Najwyższą władzę w państwie ateńskim tworzyło Zgromadzenie Ludowe, w którym prawo udziału miał każdy obywatel posiadający pełnię praw, po skończeniu 20 roku życia.
Zgromadzenie Ludowe decydowało o polityce zagranicznej, sprawach wojskowych, nadawaniu obywatelstwa ateńskiego, w wyjątkowych wypadkach wydawała wyroki sądowe. Każdy z uczestników Zgromadzenia miał możliwość zabierania głosu i zgłaszania wniosków. Głosowano poprzez podniesienie rąk. Udział w zgromadzeniu był opłacany przez państwo.
Eklezja (zgromadzenie ) obradowała na wzgórzu ateńskim - Pnyksie, na agorze lub w teatrze, mniej więcej co 9 dni. Stałym organem zarządu państwa była Rada złożona z 500 członków wybieranych losowo, podzielona na 10 grup, urzędujących kolejno przez 10. część roku. Rada posiadała kompetencje administracyjne, ekonomiczne i sądownicze.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1 Kiedy i w jaki sposób powstała demokracja ateńska ? 2 Czym różniła sie demokracja ateńska od dzisiejszej ? POMOCY !! NA JUTRO!!!

1 Kiedy i w jaki sposób powstała demokracja ateńska ? 2 Czym różniła sie demokracja ateńska od dzisiejszej ? POMOCY !! NA JUTRO!!!...

Prawo

Demokracja ateńska a poglądy myślicieli renesansowych na ustrój Państw

Demokracja- władza ludu, ustrój, w którym wpływ na rządy i dostęp do urzędów maja wszyscy pełnoprawni obywatele. Od tego właśnie słowa wszystko się zaczęło. Cała ludność ateńska mogła decydować o swoim losie, oraz o losie swego ...

Historia

Demokracja Ateńska

1. Od VIIw p.n.e ustrój Aten nosił nazwę arystokracji ["rządy najlepszych" (w rzeczywistości były to rządy najbogatszych obywateli)]

2. W VIIw p.n.e. powstała demokracja Ateńska, która przetrwała około 200 lat (dwa wieki)

Historia

Esej- demokracja ateńska czy republika rzymska

Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami. W V wieku p.n.e. populacja Aten liczyła około 50 tys. l...

Historia

Demokracja ateńska

”Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas”
Perykles

Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leż...

Język angielski

porównaj demokracja ateńska i demokracja wspułczesna plissssssssssss dam naj

porównaj demokracja ateńska i demokracja wspułczesna plissssssssssss dam naj...