Demokracja Ateńska

1. Od VIIw p.n.e ustrój Aten nosił nazwę arystokracji ["rządy najlepszych" (w rzeczywistości były to rządy najbogatszych obywateli)]

2. W VIIw p.n.e. powstała demokracja Ateńska, która przetrwała około 200 lat (dwa wieki)

3. Demokracja Ateńska opierała się na trzech "radach":

Rada pięciuset decydowała o:
- finansach państwa,
- przygotowuje tematy obrad Zgromadzenia Ludowego

Zgromadzenie Ludowe decydowało o:
- wojnie i pokoju,
- wyborze urzędników,
- zaopatrzeniu miasta w żywność,
- podatkach.

Sąd skorupkowy decydował o:
- ochronie Aten przed tyranią.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1 Kiedy i w jaki sposób powstała demokracja ateńska ? 2 Czym różniła sie demokracja ateńska od dzisiejszej ? POMOCY !! NA JUTRO!!!

1 Kiedy i w jaki sposób powstała demokracja ateńska ? 2 Czym różniła sie demokracja ateńska od dzisiejszej ? POMOCY !! NA JUTRO!!!...

Prawo

Demokracja ateńska a poglądy myślicieli renesansowych na ustrój Państw

Demokracja- władza ludu, ustrój, w którym wpływ na rządy i dostęp do urzędów maja wszyscy pełnoprawni obywatele. Od tego właśnie słowa wszystko się zaczęło. Cała ludność ateńska mogła decydować o swoim losie, oraz o losie swego ...

Historia

Esej- demokracja ateńska czy republika rzymska

Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami. W V wieku p.n.e. populacja Aten liczyła około 50 tys. l...

Historia

Demokracja ateńska

”Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas”
Perykles

Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leż...

Język angielski

porównaj demokracja ateńska i demokracja wspułczesna plissssssssssss dam naj

porównaj demokracja ateńska i demokracja wspułczesna plissssssssssss dam naj...