Podstawowe pytania i odpowiedzi z KPA

Podstawowe pytania i opowiedzi z postępowania administracyjnego przygotowane na ezgaminu na studiach podyplomowych dla samorządu terytorialnego - całość w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo

Podstawowe pytania i odpowiedzi z KPA

Podstawowe pytania i opowiedzi z postępowania administracyjnego przygotowane na ezgaminu na studiach podyplomowych dla samorządu terytorialnego - całość w załączniku....

Prawo

Środki dowodowe w KPA

Postępowanie dowodowe

Jego celem jest wyjaśnienie stanu faktycznego . KPA przyjmuje zasadę swobodnej oceny dowodów . Tej oceny dokonuje organ administracyjny i postanawia o ich uznaniu bądź też odmówieniu uznania ich wiarygodności...

Administracja

Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym

Wstęp.

Tematem poniższej pracy jest „Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym.”
Praca ta zbudowana jest z sześciu rozdziałów, które obrazują kolejność przeprowadzania procedury postępowania wyjaśni...

Prawo

Postępowanie administracyjne

Wspólne cechy dla postępowania adm. –przepisy dotyczą adm.publ. przepisy te są w zakresie stosowania prawa materialnego.
Zakres stosowania KPA:
1-podmiotowy przed organami adm.publ. ministrowie prezes RM centralne organy adm. rządowe...

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Właściwość organu. Wyróżniamy szczególną i ogólną kompetencję organu do podjęcia rozstrzygnięcia:

1 szczególna – zdolność organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy;
2 ogólna – zdolność do załatwiania spraw og...

Administracja

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

R.2
ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA ADMIN. I SĄDOWOADMIN.

ZASADY OGÓLNE KPA

I. Zasady idei stosowania prawa
A. Pierwotne:
1. Praworządności działania org...