Patriotyzm

Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, szanuje ją i potrafi to okazać. Ktoś kto jest gotowy poświęcić dla kraju swoje życie. Jest dumny z tego, że jest Polakiem. Swoją pracą przyczynia się do rozkwitu naszej ojczyzny. Szanuje symbole narodowe; flagę, godło i hymn narodowy. Stara się przestrzegać tradycji, które niestety coraz częściej zanikają. Współcześni Polacy, zwłaszcza młodzi ludzie, uważają, że patriotyzm jest śmieszny i „niemodny”. Nasz ojczysty język zostaje zastępowany młodzieżowym slangiem, pojawia się wiele obcojęzycznych słów. Dawniej możliwość obrony kraju ludzie uważali za zaszczyt, dziś młodzi ludzie niechętnie idą do wojska. Współcześni ludzie nie są patriotami. Najważniejszą rolę w ich życiu odgrywają rzeczy materialne.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Polski patriotyzm kiedyś i teraz. Co to znaczy być patriotą we współczesnej Polsce? Czy u progu XXI w. patriotyzm jest potrzebny?

W każdym z języków świata istnieją słowa wzniosłe, patetyczne jak ojczyzna, honor, szlachetność, wyrażające myśli, idee, które słyszymy w czasie każdego narodowego święta, o których czytamy w szkolnych lekturach i widzimy na ekrana...

Socjologia

Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu

Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu
Antoni Pomianowski

Patriotyzm jest w dzisiejszych czasach zazwyczaj uznawany za wartość charakterystyczną dla nurtów myślenia opierających się na tradycji, przywiązaniu do wartości, m...

Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm naszych czasów

Temat: Patriotyzm naszych czasów (wyjaśnij czym jest patriota, patriotyzm; scharakteryzuj patriotyzm współczesnych Polaków, poczucie tożsamości i dumy narodowej; oceń w jakim stosunku postawy patriotyczne mają znaczenie w jednoczącej się ...

Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm a Nacjonalizm-rozprawka.

Każdy wie jak bolesna jest samotność i odrzucenie
Dlatego każdy z nas jest świadomy, iż potrzebuje wsparcia różnych ludzi oraz grup. Rodzina, choć najważniejsza nie wystarcza nam do pełnego rozwoju duchowego i kształtowania się „n...

Język polski

Patriotyzm na przełomie tysiącleci

Patriotyzm renesansu
Weźmy pod uwagę poważnego człowieka renesansu w mianowicie Piotra Skargę- gorliwy patriota, to właśnie jemu na sercu leżało dobro Rzeczpospolitej. Świadczy o tym zbiór „Kazań Sejmowych”, gdzie ukazywał społ...

Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm

Patriotyzm to postawa społeczno polityczna oparta na zasadach miłości i przyjaźni do ojczyzny , jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu. Patriotyzm to forma id...