Juliusz Słowacki "Smutno mi Boże".

Wiersz rozpoczyna się wyznaniem "Smutno mi Boże" jest to apostrofa skierowana do Boga. Autor stwierdza, że wszystko co się dzieje do okoła jest dziełem Boga. Daje on wyraz swojej dumy i pychy. Słowa "Smutno mi Boże" określają wizerunek człowieka pogrążonego w smutku i melancholii. Następne wersy to próba określenia swojego moejsca w przestrzeni. Poeta oddalony od rodzinnych strn staje się dla obcych ludzi anonimowym podróżnikiem. Nie wzbudza zainteresowania, ale też sam nie otwiera swojej duszy, zachowuje kamienny wyraz twarzy. Jedyny godnym słuchaczem staje się Bóg i tylko wobec niego podmiot liryczny zdobywa się na ludzki akt żalu i rozpaczy. Swoje miejsce poeta sytuuje na samym środku morza - "sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem" Nadaje wędrówce wymiar nieskończącej się, bezcelowej podrózy. Przyszłość jawi się jako wielka niewiadoma. Podmiot liryczny świadomy jest własnej przemijalności i kruchości. Podmiot wpisany jest w różne perspektywy czasowe, przestrzenne, nie jest jednak w stanie osiągnąć wszystkich jednocześnie. Przedstawia się jako postać zagubiona i przytłowona.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Juliusz Słowacki "Smutno mi Boże".

Wiersz rozpoczyna się wyznaniem "Smutno mi Boże" jest to apostrofa skierowana do Boga. Autor stwierdza, że wszystko co się dzieje do okoła jest dziełem Boga. Daje on wyraz swojej dumy i pychy. Słowa "Smutno mi Boże" okre...

Język polski

"Smutno mi Boże" Juliusza Słowackiego.

Jaki nastrój wywołuje ocena życia i proroctwa dalszych losów Juliusza Słowackiego w hymnie pt. "Smutno mi Boże".

Juliusz Słowacki, jak na artystę – romantyka przystało, zafascynowany był ideami patriotycznymi i niepod...

Język polski

"Smutno mi Boże!" J. Słowackiego i "Pielgrzym" C. K. Norwida - mowa uczuć i intelektu - porównanie.

Mowa uczuć i mowa intelektu w wierszach Cypriana Kamila Norwida „Pielgrzym” i „Smutno mi, Boże!” Juliusza Słowackiego.

W okresie romantyzmu, głównym motywem panującym w sztuce – głównie wśród polskich twórców – było...

Język polski

"Grób Agamemnona".

Utwór ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, która jest według Słowackiego utworem traktującym o pr...

Język polski

"Testament" Juliusza Słowackiego.

?Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica
Ani dla mojej lutni, ani dla imienia;-
Imię moje tak przeszło jak błyskawica
I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia.

Lecz zaklinam- niech żywi nie tracą nadziei

Język polski

Porównanie obrazu Boga zawartego w "Hymnie" Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III części "Dziadów" Mickiewicza.

Teksty: Wielka Improwizacja z Dziadów III oraz Hymn Juliusza Słowackiego pochodzą z epoki romantycznej. W czasach, w których powyższe utwory powstały Bóg odchodził na dalszy plan. Religia nie wypełniała już większości życia ludzi z tam...