Metody organizacji i zarządzania- Fotografia dnia roboczego

Fotografi dnia roboczego

Dodaj swoją odpowiedź
Zarządzanie

Metody wartościowania pracy

METODY WARTOŚCIOWANIA PRACY

WSTĘP

W momencie, kiedy człowiek pierwotny podzielił po raz pierwszy pracę pomiędzy mężczyznę i kobietę, czyli tego który polował i zdobywał środki żywności, a tę która je przygotowywa�...

Ekonomia

Techniki organizatorskie

II przełom – rewolucja przemysłowa i pojawienie się maszyn włókienniczych.
Praca zaczęła być zorganizowana. Pojawienie się systemu przemysłowego, praca wiązała się z poszerzaniem czynności zawodowych. Pojawiły się fabryki a co ...

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcja

ZARZADZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie działalnością podstawową
Zarządzanie produkcja-wyznaczanie celów w zakresie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa oraz powodowanie ich osiągania przez realizację podstawowych funkcji zarz�...

Zarządzanie

Organizacja i zarzadzanie-wyklady

Typologia stylów kierowania

Sposoby oddziaływania osób kierujących na zespoły ludzi podporządkowanych, określa się jako style kierowania . Wyróżnia się dwa przeciwstawne style kierowania:
1) Autokratyczny oparty na centraliz...