Rzecz o grzeczności

Rzecz o grzeczności w „ Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Rozważ temat, porównując sposób ukazania problemu w podanych fragmentach.
Mickiewicz jak i Gombrowicz to dwaj wielcy poeci, który stworzyli piękne dzieła jaki są: „Pan Tadeusz” i „Ferdydurke”. Te dwa utwory choć maja inną tematykę to mają wiele wspólnego, jak na przykład, wspomnianą w temacie „rzecz o grzeczności”
"Pan Tadeusz” powstał w epoce romantyzmu i jest obecnie zaliczany do największych dzieł literatury polskiej. Należy też zauważyć, że ów poemat zyskał miano epopei narodowej. W pierwszym przedstawionym fragmiencie Mickiewicz przedstawia nam goscinnośc Sopliców podczas uczy jaką wystawiono z powodu wrócenia Tadeusza do domu rodzinnego. Przebywał on dłuższy czas na naukach za granica.
Goście podczas takich posiłków siadali do stołu zachowując odpowiedni porządek, a panowie byli zobowiązani usługiwać damom i zabawiać ich rozmową. . Podkomorzy zajmował najwazniejsze miejsce przy stole z uwagi na jego dojrzały wiek oraz piastowego stanowiska. Gospodarz domu był człowiekiem bardzo uprzejmym i gościnnym, cieszy sie pewnym powazaniem wsród szlachty. Zwracał aie do gości z naleznym szacunkiem "idąc kłaniał sie damom, starcom i młodziezy". Jak przystało na szlacheckie zwyczaje rozpoczecie uczty poprzedzała modliwa w jezyku łacińskim w ów czas pan domu zapraszał gości do stołu.
Podczas odbywanej sie uroczystości Podkomorzy kieruje młodych ludzi w strone kobiet aby traktowano je w należny sposób.
W podanym fragmecie swoja mowe o grzeczności wymówił Sędzia. Wzorowo utrzymuje ona staropolskie obyczaje, dba o zachowanie ducha polskości wśród znajomych. Zwraca on uwage na naukę młodych ludzi iz chęc zdobycia wiedzy obniża w nich dobre maniery w kontaktach z ludzmi. Opłakuje on zanik obyczajów i wyraża swoja tęsknote za tradycjonalnym wychowaniem. Sędzia udziela reprymendy w związku z zachowaniami młodych wobec gości. Uczy on iz uprzejmośc drugiemu człowiekowi wyraża szacunek jakim go darzymy. Bohater ten w utworze podkreśla równiez jego humanitarny stosunek do sluzby, troske o gospodarstwo.Sędzia potepia to iz ludzmi zawładneła zewnetrzna ogłada a status materialny jest wizytówka człowieka. Swoja wypowiedzią nawiązuje on do grzeczności oraz szacunku okazywanego kobietom. Twierdzi on iż "wiek urodzenie cnota i obyczaje" sa źródłem szacuku dla siebie.
Sędzia jest wielkim autorytetem wśród jego znajomych. Jego wypowiedzi są bardzo złożone a kazdego ze swoich wniosków podaje konkretny przyklad. Wypowiedz Sędziego wzbudza wielkie zainteresowanie oraz pozwala skupic sie sluchaczom na przekazie. Angazuje sie on w swoja mowe, wypowiada sie ze spokojem i rozwaga.
W drugim z przedstawionych fragmentów mowa jest o dworze rodziny Herleckich. Omawiany tekst pochodzi z trzeciej części powieści, kiedy to Józio wraz ze swym szkolnym kolegą Miętusem trafiają do Bolimowa i dworku krewnych głównego bohatera – państwa Hurleckich. Wcześniej zostają uratowani przez ciotkę Hurlecką przed grupą „nieuczłowieczonych” chłopów. Ponadto bohaterami sceny przywitania chłopców są jeszcze wuj Konstanty oraz dzieci państwa: Zosia i Zygmunt.W postać narratora wciela się sam główny bohater, który relacjonuje nam wydarzenia. Wypowiada się przy tym zarówno w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jak i pierwszej i trzeciej osobie liczby mnogiej. Wypowiedz Józia przybiera dwie formy jedna to monogog wewnetrzny bohatera a druga to opis zaistniałej sytuacji. Opisane przez niego zachowania bohaterów przybierają postać groteskową. Parodiuje on konwensane oraz stereotypy ziemiańkie. Wyśmiewa on sztuczność z jaka zachowują sie Herleccy. Gombrowicz ukazuje, jak wszyscy zostali wtłoczeni w obowiązujące normy i nie mogą tego zmienić, gdyż przed gębą można uciec tylko w inną gębę. Do tego wszystkiego Pisarz cały porządek świata szlacheckiego w Bolimowie opisuje w sposób ironiczny, za pomocą przekąsu i dowcipu.
W Bolimowie, przeciwnie do Soplicowa, tradycje szlacheckie powoli zanikają. Państwo Hurleccy chcą jeszcze stwarzać pozory związków feudalnych, pokazując swą wyższość nad służącymi, ale przez cały czas mają świadomość ich istnienia. Czują swoiste zagrożenie z ich strony i wiedzą, że tak naprawdę, to służba wyznaczają ich życie. Mimo to ciągle starają się pokazywać, że są lepsi.
W Bolimowie miały miejsce polowania, a ciotka potrafiła godzinami opowiadać o koligacjach rodzinnych. Jednakże posiłki były dla nich najważniejsze. Służba widziała ich prawie bezustannie przy stole, zjadających ogromne ilości smakołyków. Toczyli przy tym również rozmowy, ale były to tematy niezwykle błahe i służące jedynie podtrzymywaniu rozmowy, gdyż „nie wypadało milczeć do świeżo przybyłych młodych gości”.
U Gombrowicza przywiązanie do tradycji jest iluzoryczne, bardziej wynikające z obowiązku, niż potrzeby serca. Uwidoczniony jest tu brak więzi rodzinnych, obojętność i rezygnacja Zosi, znużenie Zygmunta i wuja. W Bolimowie nie robi się nic, państwo „ino żrą” i „się wylegują do góry brzuchem”. Dla ciotki Józio w ogóle nie istnieje jako osoba. Rozdziela go ona na części według tego, co po kim odziedziczył.

Zarówno w „Panu Tadeuszu”, jak i „Ferdydurke” został ukazany obraz polskiej szlachty, aczkolwiek z zupełnie innych czasów. Mimo to możemy znaleźć między nimi wiele podobieństw. Nie można jednak nie pomyśleć o istotnych różnicach. Według mnie wynikają one głównie z tego, że autorzy tekstów żyli w zupełnie innych czasach, w których panowały odmienne koncepcje i tendencje pisarskie.
Grzeczność w "Panu Taduszu" wynika z tradycji, z wychowania. Jest to bardzo ważnym elementaem wychowania szlacheckiego mowi o szacunku i jest powodem do dumy. Zupełnie odwrotnie rozumiana jest jednak grzeczność w "ferdydurke" ponieważ jest to tylko forma zachowania nie stanowiąca żadnej wartości w życiu bohaterów. Zachowanie to nie buduje więzi miedzyludzkich jak jest to ukazane w pierwszym utworze.

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo

Odpowiedzialność z tytułu ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Obok odpowiedzialności na podstawie winy oraz nielicznych przypadków odpowiedzialności na podstawie zasad współżycia społecznego, szczególną rolę odgrywa odpowiedzialność na podstawie ryzyka, zwana ...

Język polski

"Pan Tadeusz" szczegółowe streszczenie.

Księga I "Gospodarstwo".

Utwór rozpoczyna się słynnymi słowami; "Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie…", jest to więc apostrofa do kraju rodzinnego poety, który musiał ją opuścić. Jego dzieło jest w...

Język polski

Komentarz do nauki Sędziego z "Pana Tadeusza": "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą".

Adam Mickiewicz w swoim dziele pt.: „Pan Tadeusz” opisał szczegółowo życie szlachty na wsi oraz jej zachowanie, zwyczaje i obyczaje. Warto zauważyć, że grzeczność w dawnej Polsce w dużej mierze nie różniła się od tej, jaką staramy...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" streszczenie księgi I.

Adam Mickiewicz

„Pan Tadeusz”

I. Streszczenie.
Księga pierwsza: „Gospodarstwo”
Na pagórku, wśród wzgórz stoi dwór szlachecki. Drewniany, ale na podmurówce. Właśnie przybywa do niego Tadeusz ze szkół w Wil...

Pedagogika

Historia wychowania

Polskie podręczniki do historii wychowania:
• Historia powszechna
• Historia filozofii dotyczące człowieka
W Polsce w II połowie XIX wieku.
W pierwszej połowie XIX wieku najczęściej były w opracowaniach dotyczących pedag...