Definicja zarządzania

Definicja zarządzania - (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich.


Sprawnie - wykonywanie zadań w sposób poprawny a odnosi się do stosunku między
nakładami i wynikami wiąże się to z dążeniem do minimalizacji kosztów.

Skutecznie - wykonywanie odpowiedniego zadania co w organizacjach prowadzi do
osiągnięcia celu.

Zarządzanie składa się z 4 podstawowych elementów:
1.planowanie
2.organizowanie
3.kierowanie
4.kontrola

Planowanie:
1. definiowanie celów
2. ustalanie strategii
3. opracowanie planów cząstkowych do koordynacji czynności

Organizowanie to ustalanie:
1. co należy robić
2. jak to zrobić
3. kto ma to robić

Kierowanie:
1. kierowanie wszystkimi zainteresowanymi
2. motywowanie ich
3. rozstrzyganie konfliktów

Kontrola:
1. monitorowanie czynności aby upewnić się że są one wykonywane zgadnie z planem

Dodaj swoją odpowiedź
Zarządzanie

Wykłady - podstawy zarządzania

Pojęcia „ zarządzanie” i „ kierowanie” często są stosowane zamiennie. Kierowanie jednak należy szerzej rozumieć, dlatego, że zarządzanie jest jedną z dziedzin kierowania.

Zarządzanie - .
1. interpretacja instytucjonaln...

Zarządzanie

Podstawy zarządzania

2.
Definicja zarządzania
Zestaw działań, (obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, motywowanie, kierowanie) skierowany na zasady organizacji i wykonywany z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i ...

Ekonomia

Przedsiębiorstwo wobec globalizacji

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC GLOBALIZACJI
Pod koniec ubiegłego stulecia Peter Drucker (1988) nazwał zarządzanie „nową społeczną technologią zachodu” i przypisał jej znaczenie podstawowego czynnika rozwoju, zwłaszcza tych krajów, którym...

Logistyka

Efekty zarządzania logistycznego

Spis treści


1. Uwagi wstępne.
2. Definicja logistyki.
3. Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki.
4. Procesy logistyczne.
4.1. Przepływy rzeczowe.
4.2. Procesy informacyjne.
4.3. Infrastruktura proces...

Zarządzanie

Ściąga z zarządzania

PODSTAWY ZARZĄDZANIA

Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powsta...