Sposoby dostępu do internetu.

Internet to globalna sieć komputerowa. Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60, kiedy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania nad możliwością dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto badania nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo zniszczenia jej części np. w wyniku ataku atomowego.
Badania prowadzono w ramach projektów DARPA, ich efektem było powstanie prototypowej sieci ARPA-net i opracowanie podstawowych koncepcji technicznych, z których głównymi były: pakietowy system przesyłania informacji (informacja dzielona jest na małe porcje, z których każda przesyłana jest niezależnie, a następnie składana w całość) i decentralizacja, czyli równorzędne traktowanie komputerów w sieci, (przez co nie istnieje centrum, którego uszkodzenie niszczyłoby całą sieć).
Szacuje się, że w 1991 roku w ramach Internetu funkcjonowało 5000 sieci skupiających 700 000 komputerów, z których korzystało ok. 4 000 000 użytkowników. Był to także rok powstania najpopularniejszej z dotychczas wykorzystywanych usług internetowych WWW. Obecnie Internet przestał być własnością instytucji rządowych i w większości należy do firm prywatnych. Ilość komputerów podłączonych stałymi łączami do sieci szacuje się na ok. 9,5 mln (1996).
Obecnie istnieje wiele sposobów na uzyskanie dostępu do Internetu. Są to sposoby zapewniające łączność z Internetem ciągłą jak i łącza czasowe, w których to dany użytkownik sam podejmuje decyzję o czasie trwania połączenia.

Do najpopularniejszych sposobów dostępu do Internetu w naszym kraju należą:
- łącza stałe o przepustowości od 64kb do 2048kbit/s – są to tak zwane łącza ADSL i DSL. Są one najczęściej oferowane przez TPSA (Neostrada) i charakterystycznym dla nich jest to, iż każdy klient posiada zewnętrzny numer IP. W naszym kraju są także dostępne łącza
o transferze około 100mbit/s jednak ich koszt jest bardzo wysoki i ich zastosowanie ma miejsce tylko dla wielkich przedsiębiorstw takich jak np. portale internetowe
- łącza modemowe (Dial-up) o przepustowości około 56kbit/s. Łącze analogowe, w obecnych sytuacjach jest ono niewystarczające dla większości potrzeb, jednak dalej pozostaje podstawowym sposobem łączenia się z Internetem. Było bardzo popularne podczas początków rozwoju Internetu w naszym kraju. Następstwem zwykłego modemu stały się urządzenia oparte o technologię ISDN pracujące na linii cyfrowej.
- łączenie się z Internetem przy pomocy sieci lokalnej jest bardzo popularnym sposobem, który na pewno wzbogaca zwykłe łącza stałe. Zwykle serwer sieci LAN posiada łącze stałe (np. typu DSL), które to jest udostępnione dla innych komputerów w sieci. Taki sposób dostępu do Internetu to jeden z najprostszych i najbezpieczniejszych. Oprócz tego użytkownicy sieci mogą bardzo szybko wymieniać ze sobą dane, czego nie ma przy innych sposobach dostępu do Internetu. Coraz popularniejsze stają się także sieci LAN oparte na technologii radiowej, WLAN, gdzie stosuje się radiową komunikację w zakresie 2,4GHz i 5,4GHz. Do istniejącej struktury sieci LAN dokłada się dodatkowo kilka punktów dostępowych, przez co obszar, który obejmuje dana sieć rozszerza się do nawet kilku kilometrów. Jest to także możliwość dotarcia do tych użytkowników, którzy znajdują się zbyt daleko od sieci LAN i nie ma możliwości doprowadzenia do nich kabla koncentrycznego.
- łącze telewizji kablowej. Z dostępnych w Polsce ofert właśnie ta najbliższa jest znaczeniu magicznego angielskiego słowa "broadband" - czyli dostęp szerokopasmowy. Co prawda nominalna przepustowość internetowej sieci kablowej równa się osiągom Neostrady, jednak lepsze połączenia z innymi sieciami sprawiają, że z reguły można z niej "wycisnąć" znacznie więcej. Kablówka to rozwiązanie, które można z (w miarę) czystym sumieniem polecić amatorom internetowego radia, gier sieciowych, transmisji wideo i internetowych rozmów telefonicznych

Oprócz tego istnieją też inne sposoby dostępu do Internetu, które to są znacznie mniej popularne. Do nich zaliczyć możemy:
-PLC - technologia dostępu do Internetu przez gniazdo elektryczne, wymaga stosowania specjalnych urządzeń. Mimo to zdobyła ona swoich zwolenników także w Polsce.
-GPRS – technologia dostępu do Internetu w oparciu o istniejące sieci GSM(telefonii komórkowej)
-LMDS-(Local Multipoint Distribution Services), czyli "Wielopunktowe Lokalne Usługi Dystrybucyjne" to system bezprzewodowy, wykorzystujący transmisję radiową w paśmie wysokich częstotliwości, w obrębie niewielkich obszarów o średnicy kilku kilometrów. System składa się ze stacji bazowej i komunikujących się z nią niewielkich stacji odbiorczych (terminali).
-linie światłowodowe – technologia, w której szeroko zastosowano transmisję danych z użyciem światłowodów. Obecnie jest to jedna z najszybszych linii, przez które można przesyłać dane z zawrotną prędkością równą około 6,9Tb/s. Sieci oparte na światłowodach zwane są FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Umożliwiają stosowanie wielu protokołów jednocześnie, co zapewnia wysokoefektywny transfer danych.

Oprócz tego istnieje jeszcze wiele technologii, które to są mało popularne. Jednak obecny postęp w informatyce gwarantuje nam to, iż za parę lat powstaną coraz to nowsze i jeszcze doskonalsze, szybsze sposoby dostępu do Internetu.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Sposoby dostępu do internetu.

Internet to globalna sieć komputerowa. Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60, kiedy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania nad możliwością dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie...

Systemy i sieci

Rodzaje dostępu do Internetu

Rodzaje dostępu do Internetu

Istnieje wiele sposobów na połączenie komputera z Inernetem. Różnią się one między sobą rozwiązaniem technicznym, prędkością połączenia oraz jego kosztem. W każdym przypadku jednak, aby uzyskać...

Zarządzanie

Sposoby uzyskania dostępu do sieci internetowej oraz ich charakterystyka.

Sposoby uzyskania dostępu do sieci internetowej oraz ich charakterystyka.

Internet jest największym systemem komputerowym na świecie. Stanowi olbrzymią sieć sieci, ogarniającą cały świat, bezustannie ewoluującą i zmieniającą si...

Systemy i sieci

Dostęp do Internetu-Protokoły internetowe.

Na początek trochę historii.
W ostatnich latach sieci komputerowe stały się niezbędnym narzędziem w przemyśle, bankowości, administracji, wojsku, nauce i innych działach gospodarki. Na rynku dostępne są różnorodne technologie siecio...

Informatyka

Sposoby dystrybucji programów komputerowych

W niniejszej pracy zostały opisane formy rozprowadzania oraz typy licencji na oprogramowanie komputerowe. Można tu również znaleźć wyjaśnienie takich pojęć jak prawa autorskie i piractwo komputerowe.

Praca napisana pod kierunkiem m...

Informatyka

Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz sposoby zapobiegania.

Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz sposoby zapobiegania.

Coraz więcej Polaków posiada komputer, a za tym idzie dostęp do Internetu. W Internecie można znaleźć wiele potrzebnych rzeczy jak i również wpaść w puł...