Jan Kochanowski

Kochanowski Jan urodził się w 1530 w Sycynie ( ziemia radomska). Pochodził z bardzo licznej rodziny. Miał sześciu braci i pięć sióstr. Był poetą i najwybitniejszym przedstawicielem humanistycznej poezji narodowej w dobie renesansu.

W jego życiu można wyróżnić trzy okresy:

Okres studiów i wędrówek studenckich poety. Wpis na wydział sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Studia w Padwie.

Okres dworski (1559 był sekretarzem i dworzaninem królewskim)

Okres czarnoleski. Małżeństwo z Dorotą Podlodowską, życie na wsi. Szczęście rodzinne i spokojna praca literacka. Tragedia rodzinna - śmierć córki Orszulki i córki Hanny.

Dał literaturze nowoczesny język poetycki, utwory o szerokiej gamie nastrojów od żartu, miłosnego wyznania poważnej tonacji modlitewnej, do żalu i rozpaczy. Zainteresowaniem objął świat przeżyć wewnętrznych, osobistych, jak i spraw publicznych.

Jan Kochanowski zmarł w 1584 roku w Lublinie. Zmarł nagle na serce mając 54 lata. Z pamiątek po nim przetrwał jedynie nagrobek z wizerunkiem poety w kościele w Zwoleniu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jan Kochanowski - wielki człowiek, patriota i poeta renesansu.

Renesans
Termin ten oznacza z języka francuskiego - odrodzenie. Pierwszy raz użył go w XVI wieku włoski malarz sztuki Giorgio Vasari na określenie nowoczesnych trendów w malarstwie. Jako nazwa epoki kulturalnej i literackiej termin "Rene...

Język polski

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiów i podróży oraz służby dworskiej osiadł na ostatnie, niezwykle płodno poetycko piętnas...

Język polski

Jan Kochanowski - jeden czy wielu poetów? Odpowiedz na pytanie odwołując się do całej jego twórczości.

Jan Kochanowski to jeden z największych polskich poetów. Napisał on wiele różnych utworów, nie ograniczając się do jednego gatunku lirycznego. Tworzył m. in. pieśni, fraszki, treny. W swoich wierszach poeta podejmował różnorodną tematy...

Język polski

Czy Jan Kochanowski był optymista, czy też pesymista.

Jan Kochanowski jest jednym z najwybitniejszych poetów polskiego renesansu. Był on człowiekiem, który po raz pierwszy podniósł polską literaturę do poziomu europejskiego. Przede wszystkim świadomie zerwał z anonimowością, miał świadomo...

Język polski

Jan Kochanowski optymista czy pesymista - analiza wybranych utworów.

Jan Kochanowski jest jednym z najwybitniejszych poetów polskiego renesansu. Był on człowiekiem, który po raz pierwszy podniósł polską literaturę do poziomu europejskiego. Przede wszystkim świadomie zerwał z anonimowością, miał świadomo...

Język polski

Jan Kochanowski - twórczość i ogólne informacje.

Jan Kochanowski (1530-1584) urodził się w Sycynie (Radomskie). Pochodził ze średnio zamożnej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Znakomite wykształcenie i erudycję zdobył dzięki piętnastoletnim studiom - najpierw na wydziale sztuk Akademi...