Mapa jako źródło informacji geograficznej

Na podstawie książki:
LICEUM/TECHNIKUM GEOGRAFIA
Geografia Środowiska Przyrodniczego
Wojciech Wiecki
Podręcznik cz.1 zakres podstawowy

W plikach załączonych do pracy....

Spis treści:
1. Pojęcie mapy.
2. Odwzorowanie kartograficzne.
3. Siatka geograficzna i jej skład.
4. Siatka kartograficzna i jej rodzaje.
5. Różnice (mapa, plan, szkic).
6. Elementy mapy.
7. Cechy mapy.
8. Klasyfikacja map.
9. Rodzaje odwzorowań kartograficznych.

Wyrażam zgodę na kopiowanie treści mojego streszczenia które wykonałam sama:) to tak dla jasności...

Dodaj swoją odpowiedź
Kartografia i topografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej.

Powszechnie stosowanym źródłem wiedzy o przestrzeni geograficznej jest mapa. Jest ona obrazem przedstawiającym na płaszczyźnie powierzchnię Ziemi lub jej część w określonym zmniejszeniu, z zachowaniem zasad odwzorowania, przy użyciu graf...

Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej.

Mapa jest podstawowym źródłem informacji geograficznej. Mapa jest rysunkiem przedstawiający na płaszczyźnie zmniejszony i uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części według przyjętych zasad odwzorowania kartograficznego i przy użyc...

Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Mapa - jest obrazem powierzchni Ziemi wykonanym na płaszczyźnie w pomniejszeniu (skali) z uwzględnieniem krzywizny terenu. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne przedstawione są za pomocą odpowiedn...

Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Na podstawie książki:
LICEUM/TECHNIKUM GEOGRAFIA
Geografia Środowiska Przyrodniczego
Wojciech Wiecki
Podręcznik cz.1 zakres podstawowy

W plikach załączonych do pracy....

Spis treści:
1. Pojęcie mapy.

Geografia

Geografia fizyczna ogólna - matura

GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA
Geografia jako nauka
Geografia jako nauka należy do systemu nauk o Ziemi, który tworzy wraz z geologią, geofizyką i geodezją. Wyniki badań uzyskiwane w każdej z tych dziedzin służą rozwojowi pozostałych ...

Geografia

Materiały do matury.

GEOGRAFIA


GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA

1. Geografia jako nauka
Geografia jako nauka należy do systemu nauk o Ziemi, który tworzy wraz z geologią, geofizyką i geodezją. Wyniki badań uzyskiwane w każdej z tych dziedzin ...