Tatry

POŁOŻENIE:Tatry położone są w południowej Polsce w paśmie Karpat wewnętrznych.GRANICE: Podhale, Kotlina Liptowsko-Spiska, Hale Orawsko-Liptowskie, Magóra Spiska.
POWIERZCHNIA: 787km; na terenie Polski 175 km Tatry dzielą się na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. Granicą między nimi jest Przełęcz Liliowe. Tatry Wysokie zbudowane są z głównie z granitu(twarda skała magmowa). Przeważają granie i turnie. Tatry Zachodnie to wapienie, dolomity, łupki krystaliczne. Przważają formy krasowe np. jaskinie, mnichy, chłopki.
Na rzeżbę Tatr Wysokich miały wpływ trzy zlodowacenia; powstało wiele form polodowcowych np. kotły polodowcowe, doliny U-kształtne(Dolina Kościeliska,Chochołowska), moreny boczne i czołowe, piardy, żleby.
SIEĆHYDROGRAFICZNA: W Tatrach Zachodnich znajdują się ponory(otwory, do których wpada woda) oraz wywierzyska(miejsca, z których woda wypływa na powierzchnię); jest to związane ze skałami z jakich Tatry Zachodnie są zbudowane.
W Tatrach Wschodnich, zbudowanych z twardych skał magmowych, woda spływa, tworząc potoki, jeziora i wodospady (np.Wodogrzmoty Mickiewicza)
KLIMAT :Często zachodzi tzw. inwersja temperatur czyli odwrócenie ich normalnego przebiegu (im wyżej tym cieplej).
Wieje wiatr Halny- ciepły, suchy, porywisty. Smog-powstaje przy bezwietrznej pogodzie, lekkiej mgle. Zjawisko Brockenu -pozornie powiększony cień obserwatora, otoczony barwnymi kręgami glorii, widoczny na tle bardzo bliskiej chmury. Istnieje przesąd mówiący iż osoba, która to zobaczy zginie w górach. Temperatura w Tatrach spada o 0,6 stopnia na każde 100 metrów. PIĘTRA KLIMATYCZNE:
-umiarkowanie chłodne od 4 do 6 stopni C
-chłodne od 2 do 4 stopni
-bardzo chłodne od 0 do 2 stopni -umiarkowanie zimne od -2 do 0 stopni
-zimne od -4 do -2 stopni
PIĘTRA ROŚLINNOŚCI:
-piętro turni -piętro hal
-piętro kosówki -piętro regla górnego -piętro regla dolnego ZWIĘRZĘTA: kozice, świstaki, orły, niedżwiedzie brunatne

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Tatry - notatki

Notatki z Tatr, bardzo dobre na sprawdzian ;)

Budowa geologiczna

Tatry cechują się złożoną budową geologiczną, będącą efektem długiego okresu rozwoju. Ostatecznie zostały sfałdowane i wypiętrzone na przełomie ery mez...

Edukacja europejska

Euroregion Tatry

WSTĘP 2
1. HISTORYCZNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY 3
2. POWSTANIE TRANSGRANICZNEGO ZWIĄZKU EUROREGION TATRY 4
3. OGÓLNE INFORMACJE O EUROREGIONIE 5
4. CEL EUROREGIONU 6
5. KULTURA 7
6. ŚRODOWISKO NATURALNE 9
7. PARKI NARODOW...

Geografia

Tatry jako przykład krajobrazu wysokogórskiego

Magdalena Adamczak
Tatry leżą na pn. Polski i są najstarszą jednostką tektoniczną i najwyższym łańcuchem Karpat. Zajmują niewielki obszar (56 km długości i 16 km szerokości, pow. 715 km2, w tym w Polsce ok. 160 k...

Geografia

Tatry

TATRY
Tatry - najwyższa grupa górska w Karpatach, na pograniczu Polski i Słowacji; długość 52 km, szerokość do 17 km; najwyższy szczyt Gerlach (2655 m); młode góry fałdowe; zbudowane z trzonu krystalicznego oraz serii osadowej (płas...

Geografia

Tatry - referat
Spis treści:
1. Położenie
2. Budowa geologiczna
3. Rzeźba
4. Klimat
5. Wody
6. Fauna i flora
7. Ciekawe miejsca
8. Tatrzański Park Narodowy
9. Bibliografia

Położenie:

Tatr...

Biologia

POMOCY Przewaga skał granitowych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie Przewaga skał wapiennych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie Przewaga jaskiń krasowych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie Przewaga jezior polodowcych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie PLISS

POMOCY Przewaga skał granitowych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie Przewaga skał wapiennych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie Przewaga jaskiń krasowych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie Przewaga jezior polodowcych Tatry Zachodnie/Tatry Wysokie PLISS...