Nieokreślone części mowy.

Przysłówek - odpowiada na pytania jak? (np. szybko) , gdzie? (np. daleko) , kiedy? (np. późno). Przysłówki nazywają cechy czynności lub stanów.
Stopniowanie przysłówków:
* proste regularne, np. głośno - głośniej - najgłośniej.
* nieregularne, np. żle - gorzej - najgorzej
* opisowe, np. szorstko - bardziej szorsko - najbardziej szorstko

Przyimek - występują w połączeniu z innymi częściami mowy i wskazują na zależności przestrzene, przyczynowe, czasowe , np. z powody, dla, do, na, w, z, nad, ponad, zza.
Przyimki proste - np. do, z, pod, między.
Przyimki złożone - np. ponad, znad, pomiędzy ( złożone,bo po+między = pomiędzy, itd.)

Spójnik - spójniki łączą wyrazy w zdaniach bądź też zdań. , np. Słucham muzyki oraz czytam książkę. Nie chcę, ale muszę.
Spójniki dzieli się na:
* współrzędne np. i, a, oraz, lub.
* podrzędne np. ponieważ, gdyż, bo, że, jeśli.

Partykuła - modyfikuje znaczenie wyrazów. np. podejdź NO tu do mnie. TAK,TAK - o to chodziło.
partykuły , np. no, że, li, czy, niech, by, nie, chyba, czyż.

Wykrzyknik - podkreśla emocje mówiącego np. Och, nie! Ach, jaki piękny zapach! Halo, Halo! jest tu kto?.
wykrzyknikami mogą być różne wyrazy dźwiękonaśladowcze, np. bach, bęc, trrrrach!.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Części mowy odmienne i nieodmienne.

. Części mowy

Części odmienne
rzeczownik,
przysłówek,
przymiotnik,
zaimek przysłowny,
czasownik,
przyimek,
Części nieodmienne
liczebnik
spójnik,
zaimek: wykrzyknik,
rzeczowy; partyk...

Język polski

Części mowy

Czasownik
Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe f...

Język polski

Części mowy - powtórka

Części mowy
- rzeczownik, przysłówek,
- przymiotnik, zaimek przysłowny,
- czasownik, przyimek,
- liczebnik spójnik,
- zaimek: wykrzyknik,
- rzeczowy; partykuła.
- przymiotny;
- liczebny.

Rzeczo...

Język polski

Odmienne i nieodmienne części mowy

Części mowy możemy podzielić na:

1. ODMIENNE - należą do nich:
- rzeczownik
- przymiotnik
- czasownik
- liczebnik
- zaimek (rzeczowny, przymiotny, liczebny)

2. NIEODMIENNE - należą do nich:
- przys...

Język polski

Części mowy

1). RZECZOWNIK
Odpowiada na pytania kto? co?
ma rodzaj męski, żeński, nijaki w l.p., oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy w l.mn
Odmienia się przez:
- przypadki
- liczby

2). CZASOWNIK
Odpowiada na pytania: co ro...

Język polski

Nieokreślone części mowy.

Przysłówek - odpowiada na pytania jak? (np. szybko) , gdzie? (np. daleko) , kiedy? (np. późno). Przysłówki nazywają cechy czynności lub stanów.
Stopniowanie przysłówków:
* proste regularne, np. głośno - głośniej - najgłośni...