Obowiązkowy list motywacyjny

Dlaczego list motywacyjny trzeba dołączać do aplikacji?
List motywacyjny jest w dzisiejszych czasach obowiązkowy, aplikacje zawieracjące wyłącznie CV dziś już nie wystarczą każdemu pracodawcy. Jest on bardzo ważny i stał się nieodłącznym dokumentem do Curriculum Vitae (CV). Poprawnie napisany nie zawiera błędów i nie jest zbyt długi. Powinien być po prostu rozwinięciem informacji zawartych w CV, opisywać dotychczasowe stanowiska pracy i obowiązki kandydata. Musi być też przekonujący; nie zaprosimy przecież na rozmowę kwalifikacyjną kogoś, kogo list motywacyjny do tego nie przekonuje.

Poprawnie napisany list motywacyjny
Poprawnie napisany list motywacyjny powinien być stworzony pod konkretną ofertę, stanowisko i branże. Mówiąc wprost: w odpowiedzi na ofertę wysyłamy za każdym razem specjalnie przygotowany pod nią list motywacyjny. Wiele osób szukających pracy, popełnia duży błąd, wysyłając szablonowy list w odpowiedzi na kilka ofert pracy. Metoda kopiuj wklej nie jest tutaj jednak mile widziana, ponieważ każda oferta jest inna. Jako pracodawca musimy mieć tą pewność, że dany list motywacyjny jest skierowany właśnie do nas.

Co się powinno znaleźć w liście motywacyjnym?
W dokumencie napisanym przez kandydata powinny znaleźć się dane takie jak: nazwa i adres naszej firmy - adresata listu, oraz wszelkie informacje świadczące o tym, że kandydatowi zależy na pracy u nas. Musi on szczegółowo opisać swoje doświadczenia zawodowe i cechy charakteru. Każdy profesjonalny akapit listu przemawia za kandydaturą piszącego. LM powinien posiadać oczywiście także dane osobowe i teleadresowe kandydata oraz powinien być opatrzony aktualną datą, posiadać wstęp, rozwinięcie, zakończenie i własnoręczny lub elektroniczny podpis. Występowanie tych elementów świadczy dobrze o kandydacie, jego celach, kompetencjach oraz o aktualności listu, a opis zajmowanych wcześniej stanowisk potwierdza predyspozycje i umiejętności piszącego. Oczywiście estetyka przede wszystkim. Pamiętaj, że kandydat przykładając się do napisania listu, pokazuje że mu zależy na pracy i że poszukuje jej świadomie. Jego list musi wzbudzić w nas motywację do tego, aby zadzwonić i zaprosić go na spotkanie.

Jak wygląda poprawnie napisany list motywacyjny?
Przede wszystkim podaje on odpowiedzi na pytania związane z kandydaturą osoby aplikującej:
• Dlaczego stara się o pracę
• Dlaczego uważa, że się do niej nadaje
• Jakie fakty z życia kandydata o tym świadczą

Do zasadniczych części listu motywacyjnego można zaliczyć:
• Wstęp - powinien zawierać informację o ogłoszeniu, tytuł prasowy oraz datę publikacji ogłoszenia
• Część zasadnicza - kandydat powinien udowodnić, że posiada wiedzę i doświadczenie
odpowiadającą oczekiwaniom pracodawcy, powinien powołać się na przydatne doświadczenia oraz podkreślić swoje atuty, mające związek z posadą.
• Zakończenie – osoba aplikująca na dane stanowisko musi zachęcić pracodawcę do tego, aby zaprosił ją na rozmowę kwalifikacyjną

List - szablon niemile widziany
W Internecie kandydaci mogą znaleźć mnóstwo szablonów listów motywacyjnych i skorzystać z nich. Często kopiują napisane już przez kogoś teksty, nie modyfikując ich. Tylko co poniektórzy trudzą się, aby od podstaw napisać coś samemu. Jedno jest pewne, list napisany od początku do końca przez kandydata każdy pracodawca rozpozna gołym okiem. Będzie on nie tylko rozwinięciem informacji zawartych w CV, ale także odniesieniem do tego, co ceni pracodawca. Taki list motywacyjny będzie tym bardziej przekonujący im mocniej kandydat pokaże w słowach, że pracodawca, do którego pisze, powinien go zatrudnić.

Jeśli rekrutujemy pracowników, zawsze prośmy ich o to, aby w odpowiedzi na ogłoszenie, przysyłali komplet dokumentów aplikacyjnych, czyli CV (curriculum vitae) i LM (list motywacyjny). To właśnie w liście rekruter znajdzie odpowiedzi na pytania takie jak: w jakiej aplikant szuka pracy, jakie ma preferencje, co go motywuje do pracy i w jakim środowisku najlepiej mu pracować.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

List motywacyjny - wypracowanie gimnazjalne

Zdzisław Wojownik Częstochowa, 23 października 2010r. ul. Dzika 74
42-200 Częstochowa
tel. kom. 511-511-511


Telewizja TVN, dział rozrywki
Kierownik Planu ,,Taniec z Gwiazdami'
Kleofas Rzydło

Szanown...

Podstawy przedsiębiorczości

List motywacyjny do Tańca z Gwiazdami i CV

Robert Czajnik Częstochowa, 23 października 2014r. ul. Dzika 74
42-200 Częstochowa
tel. kom. 511-511-511
e-mail:

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami u dr Jana Czerniawskiego

Zarządzanie – jest to zestaw działań skierowanych na zasoby i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Zasoby Funkcje Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrola
Ludzkie X X X X
Finan...

Prawo

Wykład z prawa międzynarodowego

Pojęcie ogólne prawa międzynarodowego publicznego
Prawo międzynarodowe jest to porozumienie zawarte między podmiotami na piśmie lub słownie, niektóre podmioty nadają takiemu prawo moc lub też nie.
Organizacje międzynarodowe mają ...