Excel - możliwości , zastosowanie i opis programu

Program istotny w zarządzaniu to Microsoft, Excel, czyli arkusz kalkulacyjny.


Excel jest najpopularniejszą aplikacją biurową używaną do przetwarzania danych liczbowych.


Excel to program symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy


(tabelę obliczeniową)- zestawienie liczbowe utworzone przez kolumny


i wiersze , do którego można wpisywać etykiety (nazwy) , liczby , oraz wzory wykonujące obliczenia .


Za pomocą arkusza kalkulacyjnego typu Excel bez


najmniejszego problemu poprowadzimy rachunki nie tylko domowego biura.


Excel zawiera jeden lub kilka arkuszy, na które nanosimy dane i pracujemy z


nimi . Za pomocą tego programu analizujemy i prezentujemy dane


w postaciach zarówno liczbowych jak i w postaci wykresów – liniowych, kołowych , słupkowych . Jeśli istnieje zestawienie tabelaryczne na podstawie, którego ma być utworzony wykres, wystarczy uruchomić kreator wykresów, klikając odpowiedni przycisk z paska narzędzi, lub wybierając polecenie menu: WSTAW/WYKRES.


Korzystając z tego programu z łatwością sporządzimy bilans miesięczny, przygotujemy do wydruku wszelkiego typu rachunki i zestawienia wybranych kwot.


Ponadto jest nam pomocny przy tworzeniu tabel służących np. do


planowania budżetu firmy.


W pracy biurowej program ten jest niezbędny -- dzięki odpowiednio skonstruowanym arkuszom można za jego pomocą realizować funkcje programu księgowego, bazy klientów i kontrahentów, karty płac i wiele innych.


Arkusz kalkulacyjny to jak kartka papieru podzielona na poszczególne pola o określonych współrzędnych. Zwykle dostępna tabela jest tak duża, że nie mieści się na raz na ekranie. Widać tylko pewien jej fragment, który można przesuwać po całej dużej kartce. W nagłówki wierszy i kolumn można wpisywać z klawiatury ich oznaczenia, np. nazwiska, nazwy miesięcy. Ale obliczeń nie trzeba wykonywać samemu-wystarczy podać wzór- funkcję np. jak obliczyć pensję pana Kowalskiego. Przeliczeń dokonuję się jedną komendą.


Typowy układ menu i pasków narzędzi dla programów firmy Microsoft pozwala na intuicyjną obsługę np. osobom korzystającym już wcześniej z edytora tekstów Word.


Adresy komórek arkusza oznaczane są poprzez złożenie indeksu kolumny oraz indeksu wiesza. Komórka na przecięciu pierwszej kolumny i pierwszego wiersza posiada adres A1, w tym samym wierszu, ale w drugiej kolumnie - B1. Podobnie komórka na przecięciu trzeciej kolumny i szóstego wiersza ma adres C6.


Oprócz takiego sposobu adresowania stosuje się jeszcze inne metody. Wprowadzane dane mogą mieć różnoraką postać - między innymi mogą być liczbą,tekstem,datą,godziną,adresem,itp.


W większości przypadków należy po wprowadzeniu danych nadać im określony wygląd tzw. format. Format wyświetlania danych jest parametrem charakteryzującym komórkę i zmienia się go w menu: FORMAT/KOMÓRKI. Typowymi parametrami są wielkość, rodzaj czcionki oraz styl (np. pogrubienie, kursywa, podkreślenie itp.)


Dla wprowadzonych liczb możliwe jest również określanie ilości miejsc po przecinku, sposobu prezentowania ułamków i liczb ujemnych. Dla dat i godzin będących specyficznymi wartościami liczbowymi, jest również możliwe ustawienie sposobu prezentacji specyficznego dla tego rodzaju danych.


Po wprowadzeniu liczby, daty lub godziny, Excel automatycznie wyrównuje zawartość komórki do prawej strony. Po wprowadzeniu tekstu zawartość komórki zostaje wyrównana do lewej strony. Oczywiście sposób wyrównywania możemy w każdym momencie zmienić poprzez naciśnięcie odpowiedniego narzędzia na pasku lub wybranie polecenia menu FORMAT/KOMÓRKI


Excel posiada ok. 200 wbudowanych funkcji, które używa się stosowanie do zapotrzebowania. Obejmują one podstawowe zagadnienia matematyki, statystyki i logiki, operacje na tekstach i bazach danych. Zapoznawanie się z funkcjami Excela nie polega na "wyuczaniu się" na pamięć kolejnych funkcji. Zwykle zastosowania wymagają od nas stosowania określonej grupy funkcji. Tak, więc poznawanie funkcji należy poprzedzić skonkretyzowaniem tego, jakie funkcje mogą mieć zastosowanie w tworzonych przez użytkownika aplikacjach w najbliższej przyszłości.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Excel - możliwości , zastosowanie i opis programu

Program istotny w zarządzaniu to Microsoft, Excel, czyli arkusz kalkulacyjny.


Excel jest najpopularniejszą aplikacją biurową używaną do przetwarzania danych liczbowych.


Excel to program symulujący na ekranie komput...

Podstawy przedsiębiorczości

Możliwości edytora Word

EDYTOR TEKSTÓW WORD

Historia
Pierwsza wersja edytora Word, jeszcze dla DOS, pojawiła się w 1983 roku, oferowana była na jednej dyskietce 5.25 Cala; przez pierwszy rok po jej ukazaniu sprzedano 8000 kopii programu. W 1989 roku pojawi...

Systemy i sieci

Procesor. Budowa, dzialanie, historia ukladow

Praca z grafikami w zalaczniku...

TEMAT: Procesor

Postęp w dziedzinie budowy procesorów jest tak szybki, jak w żadnej innej branży. Ma to duże znaczenie, ponieważ prędkość procesora w komputerze decyduje o jego sprawnośc...

Informatyka

Informatyka

informatyka
jest 45 punktów o różnych pytaniach

1.Omów zasadę tworzenia i przykłady zastosowania twardej spacji.
Twarda spacja (ang. hard space), lepka spacja – znak spacji, który wygląda na ekranie tak samo, jak zwykła...