Ankieta

Ankieta skierowana jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką dopingu w sporcie. Może być wykorzystana przez nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu itp. Mam nadzieję, że komuś się przyda.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

ANKIETA O ZDROWYM STYLU ŻYCIA -Co jest celem przeprowadzonej ankiety (ankieta w linku)? -Kto może przeprowadzić taką ankietę i w jakiej potrzebie ?   http://www.ankietka.pl/ankieta/58574/zdrowy-styl-zycia.html

ANKIETA O ZDROWYM STYLU ŻYCIA -Co jest celem przeprowadzonej ankiety (ankieta w linku)? -Kto może przeprowadzić taką ankietę i w jakiej potrzebie ?   http://www.ankietka.pl/ankieta/58574/zdrowy-styl-zycia.html...

Język angielski

Witam. Prosze o sparwdzenie błedów i poprawke. to jest ankieta lecz ankieta mam napisana dobrze. a to analiza. :) dam naj

Witam. Prosze o sparwdzenie błedów i poprawke. to jest ankieta lecz ankieta mam napisana dobrze. a to analiza. :) dam naj...

Podstawy przedsiębiorczości

Ankieta - formy spędzania wolnego czasu

Katarzyna Z

Ankieta

„ Formy spędzania wolnego czasu”

Drodzy ankietowani!
Poniższa ankieta jest anonimowa. Ankieta dotyczy form spędzania wolnego czasu. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania.
Dziękuje.<...

Statystyka

Ankieta

Wyraz statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status”, które oznacza stan państwa. Statystyka określa, jak należy zebrać, porządkować, prezentować, uogólniać i analizować dane liczbowe o interesujących nas zjawiskach i procesach...

Pedagogika

Ankieta szkolna

diagnoza ankiety
ankieta została przeprowadzona anonimowo na uczniach klasy 2 liceum w zespole szół ekologicznych.
w ankiecie wzięło udział 27 osób, z czego 16 ankietowanych to kobiety a 11 to mezczyżni. celem ankiety było zbadanie ...

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Ankieta o działalności prowadzonej przez biblioteke szkolna

Prosimy Cię o odpowiedź na postawione pytania dotyczące biblioteki szkolnej, jej księgozbioru oraz Twoich zainteresowań czytelniczych. Odpowiadając na pytania zakreśl, albo wpisz krótką odpowiedź. Prosimy o szczere odpo...