Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

A.Kłoskowska „Kultura masowa”

1. Kształtowanie się pojęcia kultury.
Termin „kultura” spopularyzował się w XX wieku. Pochodzeniem etymologicznym sięga jednak już klasycznej starożytności. Z łac. cultura oznacza „uprawa ziemi”. Kultura w sensie przenośnym o...

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Ankieta o działalności prowadzonej przez biblioteke szkolna

Prosimy Cię o odpowiedź na postawione pytania dotyczące biblioteki szkolnej, jej księgozbioru oraz Twoich zainteresowań czytelniczych. Odpowiadając na pytania zakreśl, albo wpisz krótką odpowiedź. Prosimy o szczere odpo...