Statystyka

Statystyka

Me, Q, Z-podstawy

przedmiot u mnie nazywa się statystka w administracji...

Statystyka

Statystyka - Wykład piąty - AE Poznań

W załączniku, spakowany w ACE 2.xx gdyż zajmuje 1mb i często mi przerywało podczas wrzucania załącznika....

Statystyka

Zadanie dotyczące dwuwymiarowej cechy statystycznej

Wiadomo, że plony wiśni zależą w pewnej mierze od wieku plantacji. Pozyskane informacje o plonach i wieku plantacji wiśni pochodzą z 20 losowo wybranych gospodarstw i są przedstawione w poniższej tabeli:

TABELA (załącznik)

Statystyka

Statystyka - Wykład dziewiąty - AE Poznań

Praca w załączniku....

Statystyka

Statystyka - Wykład szósty - AE Poznań - cd

Ciąg dalszy do wykładu 6...

Statystyka

Prace statystyczne graficzne

Graficzne przedstawienie danych statystycznych
1.Wykresy 2 zmiennych
a/Wykresy liniowe(,proste,złożone,sumaryczne,strukturalne)
2.wykresy liniowe – modyfikowane(częstotliwości,Lorenza,bilansowy)
3.Wykresy słupkowe (proste-stoj...

Statystyka

Wzory ściąga

Wzory na statystykę - w załączniku...

Statystyka

Statystyka - Wykład czwarty - AE Poznań

Praca w załączniku....

Statystyka

Statystyka opisowa

Materiały przydatne w nauce do egzaminu ze statystyki......

Statystyka

Metoda Najmniejszych Kwadratów - testowanie założeń i prognozowanie

Analizie zostały poddane akcje spółki SKOK. Praca zawiera:
1. Obliczenie równania metodą MNK regresji liniowej
2. Testowanie zalozeń MNK;
3. Prognozowanie i analiza ex-post

Tutaj wrzucam opis słowny w Wordzie oraz towarzy...

Statystyka

Statystyka - Wykład dziesiąty - AE Poznań

Wykład 10 wraz z przykładem - spakowany w WinAce 2.xx...

Statystyka

Statystyka - podstawy

Podstawy statystyki w załącznikach....

Statystyka

Statystyka- rodzaje materiału ,cech i zmienności statystycznych

Wszystko do kolokwium ;)...

Statystyka

Statystyka - wykład

wykład...

Statystyka

Moda Medjana

Na podstawie danych w tabeli przeprowadź analizę obrotów w badanej grupie 65 sklepów. Wykonaj obliczenia, podaj interpretację podanych wyników. Medianę i dominantę wyznacz także graficznie.
...

Statystyka

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne - pakiet Statistica...

Statystyka

Podstawowe zagadnienia ze statystki dla humanistów

na podstawie wykładów dr Wolińskiego (UKSW - WARSZAWA)...

Statystyka

Statystyka - Wykład trzeci - AE Poznań

Statystyka - Wykład trzeci - AE Poznań w załączniku

reszta jush niedługo...

Statystyka

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GUS

W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekretariat Prezesa
Zadaniem Sekretariatu Prezesa jest obsługa Prezesa GUS, wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz działających w GU...

Statystyka

Statystyka - Wykład dwunasty - AE Poznań

Praca w załączniku spakowana w WinAce 2.xx...

Statystyka

Statystyka - Wykład drugi - AE Poznań

Statystyka - Wykład drugi - AE Poznań - w załączniku...

Statystyka

Statystyka

3 zadania które były na egzaminie zerowym + odpowiedzi na 2 z nich....

Statystyka

Wprowadzenie do badań statystycznych

Statystyka jako nauka


Okreslenie statystyka po raz pierwszy pojawia się u J. F. von Bielfelda (Anglia) w książce „The Elements of Universal Erudition" (Elementy uniwesalnej erudycji) z roku 1770. W niej statystyka jest określana...

Statystyka

Statystyka - Wykład pierwszy - AE Poznań

Statystyka - Wykład pierwszy - AE Poznań w załączniku...

Statystyka

Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeż...