Soplicowo i Nawłoć - porównanie

1. Wygląd dworów
Obszerne domy z dużym gankiem i dziedzińcem, na którym zjeżdżają konie,
W obu posiadłościach panuje dostatek i przepych, ład i porządek.

2. Życie mieszkańców
Życie toczy się z wielkim rozmachem, beztrosko i komfortowo,
Mieszkańcy spędzają czas na licznych rozrywkach np.: Konne wyścigi, wystawne bale,
Posiłki wyznaczają pory dnia, stoły syto zastawiane.

3. Krajobraz
Opisy przyrody są bardzo rzeczywiste,
Opisy wpływają na odczucia czytelnika,
Położenie tych domków jest utożsamiane z wyobrażeniem idealnej krainy dla Polaka,
Przytulna malownicza przestrzeń sprzyja romansom,
Liczne epitety.

4. Atmosfera
Wszechobecna atmosfera ciepła, serdeczności, gościnności,
Mieszkańcy skłonni są zjednoczyć się w walce z nieprzyjacielem,
Oba dworki są prawdziwą „Ostoją polskości” w trudnych dla Polski momentów, W „Panu Tadeuszu” służy ku pokrzepieniu Polaków po powstaniu listopadowym, tak w „Przedwiośniu” dawało Polakom nadzieje i siłę w odbudowę odzyskanego państwa.

5. Bohaterowie
W „Panu Tadeuszu” Tadeusz w „Przedwiośnie” Cezary Baryka,
Zosia - Karolina
Laura - Telimena
Ksiądz Robak - ksiądz Anastazy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Soplicowo i Nawłoć - rozprawka porównawcza

Soplicowo i Nawłoć – wsie z utworów innych autorów, różnych epok, a jednak podobne. Oba utwory opisują miejsce, ludzi oraz narodowe tradycje. Autorzy przedstawili obraz codziennego życia mieszkańców wsi, ich problemy, radości oraz przyz...

Język polski

Nawłoć i Soplicowo - porównanie.

Nawłoć z "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego przypomina nam Soplicowo z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Jednakże to nowe, dwudziestowieczne Soplicowo nie jest wierną kopią o wiek starszego Soplicowa, lecz raczej jego "alternatywną wizją"....

Język polski

Soplicowo i Nawłoc -podobne i odmienne światy.

Soplicowo i Nawłoć – wsie z utworów innych autorów, różnych epok, a jednak podobne. Oba utwory opisują miejsce, ludzi oraz narodowe tradycje. Autorzy przedstawili obraz codziennego życia mieszkańców wsi, ich problemy, radości oraz przyz...

Język polski

Soplicowo i Nawłoć - porównanie

1. Wygląd dworów
Obszerne domy z dużym gankiem i dziedzińcem, na którym zjeżdżają konie,
W obu posiadłościach panuje dostatek i przepych, ład i porządek.

2. Życie mieszkańców
Życie toczy się z wie...

Język polski

Ucztowanie jako motyw literacki - porównanie motywu w "Panu Tadeuszu" i "Przedwiośniu"

Ucztowanie jako motyw literacki. Analizując podane fragmenty, zwróć uwagę na sposoby obrazowania oraz porównaj stosunek autorów do szlacheckiej tradycji ucztowania zaprezentowanej w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Przedwiośniu&...

Język polski

Porównanie dworków w Soplicownie, Korczynie i Nawłoci.