co to była ustawa nihil novi i kiedy Ją uchwalono

co to była ustawa nihil novi i kiedy Ją uchwalono
Odpowiedź

W 1505 r. - ustalono, że nowe podatki czy też prawa mają być stanowione za wspólną zgodą Senatu oraz Izby poselskiej - w ten sposób niejako "odrzucono" postanowienia z Mielnika z 1501 r. gdzie praktycznie cała władza była w rękach senatu, anulowanie tego przywileju było wielkim zwycięstwem politycznym szlachty

Ustawa nihil novi-(nic nowego)Zatwierdzenie uchwały nihil novi w 1505 roku miało duże znaczenie dla szlachty.Oznaczało to ,że władca bez zgody szlachty na sejmie nie mógł samodzielnie podejmować najważniejszych decyzji w ten sposób ukształtował się ustrój demokracji szlacheckiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce

Pod koniec XV w. Europie i w Polsce zaszły znaczne zmiany ustrojowe. W owym czasie uwidocznił się kryzys monarchii stanowej, często mówiono o potrzebie zmian w kraju. Europa Zachodnia podążała w kierunku państwa o silnej władzy centralnej,...

Prawo administracyjne

Organizacja polityczna posłów w Sejmie

Plan pracy

Rozdział I Kształtowanie się klubów poselskich
1. I Rzeczypospolita
2. XIX wiek
3. Polska międzywojenna
4. Okres PRL
5. Rozwiązania współczesne
Rozdział II Ustrojowy status posła
1. Nabycie i...

Historia

Przywileje Szlacheckie

Spis treści

1. Przywileje szlacheckie

- przywilej budziński
- przywilej koszycki
- przywilej piotrkowski
- przywilej czerwiński
- przywilej jedlneński
- przywileje cerekwicko - nieszawskie
- przywilej pi...

Historia

Historia Polski na zaliczenie.

Dagome Iudex – 991 r.
Na krótko przed śmiercią Mieszko I wydał dość tajemniczy dokument. W dokumencie tym Mieszko z żoną Odą wraz z ich synami informują papieża o granicach swojego państwa i przekazują kraj Schinesghe pod symbolic...

Historia

Proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonów

Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce nie tylko wiele sukcesów w walce o pozycję w Europie, ale zapoczątkował problemy, które stały się treścią życia politycznego następnego okresu, kiedy w Polsce musiała konfrontować swą ideologi...