Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
Odpowiedź

-podpisanie umowy, - wysłanie pracownika na szkolenie, - zapoznanie z BHP -określenie stosunku pracy - czas na wypowiedzenie - terminowe wypłacanie pieniędzy - ubezpieczenie Pracownika - przedstawienie swoich wymagań - zapewnienie komfortowego stanowiska pracy

Pracodawca - obowiązki: ·         Wyplata wynagrodzenia w terminie, ·         Zapewnić bezpieczne warunki pracy, ·         Zgoda na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ·         Sprawiedliwe i równe traktowanie, ·         Prowadzenie akt osobowych, ·         Zapoznać z obowiązkami pracownika na danym stanowisku pracy, ·         Zapewnienie pełnego wykorzystania czasu pracy, Pracodawca - prawa: ·         Zatrudniania i zwalniania pracowników, ·         Ustala warunki pracy i płacy, ·         Stosowanie kar, ·         Przyznawanie nagród, ·         Prawo do podania przez osobę ubiegająca się o prace danych osobowych, ·         Dochodzić odszkodowania od pracownika jeżeli ten nie zachował zakazu konkurencji przewidzianej w umowie. 

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika przynajmniej strona a4

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika przynajmniej strona a4...

Prawo pracy

Prawo pracy z gwsh

Prawo pracy pojawia się w wielu znaczeniach (kontekstach), ich podział to:
1. normatywny(regulacja stosunków społecznych, świadczenie pracy może odbywać się w świadczeniu pracowniczego lub niepracowniczego prawa pracy, akty regulujące ...