Biblia - najważniejsze informacje

Stary i Nowy Testament tworzą razem Biblię (Pismo Święte). Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg - Jahwe, oraz pisma proroków. Składa się z 46 ksiąg. Nowy Testament obejmuje Ewangelie, Dzieje Apostolskie oraz Apokalipsę. Składa się z 27 ksiąg. Przez wieki Biblia była natchnieniem dla artystów. Malarze, rzeźbiarze, kompozytorzy, twórcy literatury i filmu do dziś nawiązują do Pisma Świętego.

Biblia, uważana dziś za księgę nad księgami powstawała przez 1500 lat.

Język Biblii:
Stary Testament został spisany po hebrajsku, aramejsku i grecku (oryginały zaginęły). Nowy Testament spisano w języku greckim. Niektóre fragmenty po aramejsku.

Tłumaczenia Biblii:
pierwsze greckie tłumaczenie to Septuaginta (tłumaczenie siedemdziesięciu) - III-IV wiek. Pierwsze łacińskie tłumaczenie to Wulgata - koniec IV w. n. e. przekład św. Hieronima. Polskie tłumaczenie Biblii to Biblia Jakuba Wujka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Co to Biblia Pauperum? Najważniejsze informacje, Nie kopiować

Co to Biblia Pauperum? Najważniejsze informacje, Nie kopiować...

Język polski

Antyk, Biblia i średniowiecze - najważniejsze informacje

Starożytność:
1.Refleksja o poezji i poecie w odzie Horacego Exegi monumentum. Motyw non omnis moriar. (Rzym Iw. pne)
ODA- utwór liryczny; pierwotnie przeznaczony do śpiewania, później jakby oderwał się od melodii; tematyka: pochwa�...

Język polski

Najważniejsze informacje o Biblii

Źródła historii kultury europejskiej to:
- Antyk
-Biblia

Słowo "Biblia" pochodzi z jęz. greckiego i znaczy tyle co "księgi".

Bibli powstała od X w p.n.e do I w n.e

Składa się z:
-Starego Testamentu (46...

Historia

Reformacja - najważniejsze informacje i pojęcia

REFORMACJA - ruch polityczno-społeczny bez uwzględnienia religii w Europie XVI w. mający na celu zmniejszenie i pogorszenie działalności Kościoła

SYTUACJA W KOŚCIELE
- niewola Alwinionska 1306 - 1378 odbierano pra...

Religia

Jak powstała Biblia?

Stary Testament
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: "Niechaj się stanie światłość....