Najważniejsze informacje o Biblii

Źródła historii kultury europejskiej to:
- Antyk
-Biblia

Słowo "Biblia" pochodzi z jęz. greckiego i znaczy tyle co "księgi".

Bibli powstała od X w p.n.e do I w n.e

Składa się z:
-Starego Testamentu (46 ksiąg)
_Nowego Testamentu (27 ksiąg)

Wszystkie księgi ST I NT można podzielić na 3 grupy:
-Historyczne
-Dydaktyczne (moralizatorskie)
-Prorocze (profetyczne)

Języki orginalu:
-Hebrajski
-Aramejski
-grecki

Tłumaczenia Biblii:
-Septuaginta- przetłumaczone na jęz. grecki.
jest to tłumaczenie pierwszych pięciu ksiąg III-II p.n.e

-Wulgata- przekłąd Biblii na łacinę.
Przekładu tego dokonał św. Hieronim w IV n.e.

Tłumaczenia Biblii na jęz. polski:
-Biblia Królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka) z XV w.
-Biblia Leopolity z XVI w.
-Biblia brzeska XVI w.
-Biblia nieświeska (Biblia Szymona Budnego) ariańska z XVI w.
-Biblia ks. Jakuba Wujka XVI w.
=Biblia Gdańska XVII w-luterańska.
-Biblia tysiąclecia z 1965r - przekład ojcowie Benedyktyni z Tylca.

Biblia jest najczęsciej przekładanym tekstem Znanych jest ponad 1200 przekładów na różne języki.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Najważniejsze informacje o Biblii

Źródła historii kultury europejskiej to:
- Antyk
-Biblia

Słowo "Biblia" pochodzi z jęz. greckiego i znaczy tyle co "księgi".

Bibli powstała od X w p.n.e do I w n.e

Składa się z:
-Starego Testamentu (46...

Język polski

Zapisz najważniejsze informacje na temat Biblii

Zapisz najważniejsze informacje na temat Biblii...

Język polski

Antyk, Biblia i średniowiecze - najważniejsze informacje

Starożytność:
1.Refleksja o poezji i poecie w odzie Horacego Exegi monumentum. Motyw non omnis moriar. (Rzym Iw. pne)
ODA- utwór liryczny; pierwotnie przeznaczony do śpiewania, później jakby oderwał się od melodii; tematyka: pochwa...

Język polski

Biblia - najważniejsze informacje

Stary i Nowy Testament tworzą razem Biblię (Pismo Święte). Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg - Jahwe, oraz pisma proroków. Sk...

Język polski

Średniowiecze - najważniejsze informacje.

Średniowiecze
Europa V-XV w.n.e.
476r. – początek śred. upadek Cesarstwa Rzymskiego
1450r. – wymyślenie druku przez Jana Gutenberga
1453r. – upadek cesarstw wsch.
1492r. – odkrycie Ameryki przez Kolumba
Polska X...

Język polski

Charakterystyka epok - najważniejsze informacje

FILOZOFIE I ZAŁOŻENIA DANEJ EPOKI

STAROŻYTNOŚĆ
XIX w. P. n. E – V w. N.e.
Rodzaje literackie- podziału dokonał Arystoteles w III w. P. n.e.
- epika Homer VIII w.p.n.e.
- liryka Safona VII/Vi w.p.n.e.
-...