W ciągu arytmetycznym a3=8 i a7=o,5 . Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

W ciągu arytmetycznym a3=8 i a7=o,5 . Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.
Odpowiedź

a₇=a₃+4r 4r=a₇-a₃ r=(a₇-a₃)/4=/4 =-1⅞ a₁=a₃-2r=8+3¾=11¾  

8=a₁+(3-1)r 0,5=a₁+(7-1)r   8=a₁+2r |*-1 0,5=a₁+6r   -8=-a₁-2r 0,5=a₁+6r ------------ -7,5=4r r=-1,875   -8=-a₁-2(-1,875) -8=-a₁+3,75 a₁=11,75    

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

zad1) Wysokość trójkąta równoramiennego opuszczona na podstawę AB ma długość 24, zaś ramię CA ma długość 26. Podstawa tego trójkąta jest równa: a)[latex] sqrt{10} [/latex] b) [latex]2 sqrt{10} [/latex] c) 10 d) 20 zad2) Wyznacz równanie prostej równ

zad1) Wysokość trójkąta równoramiennego opuszczona na podstawę AB ma długość 24, zaś ramię CA ma długość 26. Podstawa tego trójkąta jest równa: a)[latex] sqrt{10} [/latex] b) [latex]2 sqrt{10} [/latex] c) 10 d) 20 zad2) Wyznac...

Matematyka

w ciągu arytmetycznym a3=2 i a6=5. wyznacz różnicę i pierwszy wyraz tego ciągu.

w ciągu arytmetycznym a3=2 i a6=5. wyznacz różnicę i pierwszy wyraz tego ciągu....

Matematyka

W ciągu arytmetycznym a2=1, a5=8. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

W ciągu arytmetycznym a2=1, a5=8. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu....

Matematyka

Proszę o rozwiazanie zadań 1.W ciągu arytmetycznym suma wyrazów drugiego i trzeciego jest równa -4,natomiast różnica wyrazów szóstego i dziesiątego jest równa 8.Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. 2.W ciągu arytmetycznym suma wyrazów drugiego i

Proszę o rozwiazanie zadań 1.W ciągu arytmetycznym suma wyrazów drugiego i trzeciego jest równa -4,natomiast różnica wyrazów szóstego i dziesiątego jest równa 8.Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. 2.W ciągu arytmetycznym su...

Matematyka

Dam naj.. tylko żeby to było rozpisane trochę :) 1.w ciągu arytmetycznym (an) dane są a2 = -1 i a4 = 3. Wtedy wyraz a3 jest równy: a)1 b) 0 c) 2 d)-3 2.Liczby 2x -3, 5x, x-7 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wskaż liczbę x 3.Trze

Dam naj.. tylko żeby to było rozpisane trochę :) 1.w ciągu arytmetycznym (an) dane są a2 = -1 i a4 = 3. Wtedy wyraz a3 jest równy: a)1 b) 0 c) 2 d)-3 2.Liczby 2x -3, 5x, x-7 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wskaż l...

Matematyka

11. Ramiona paraboli skierowane są do dołu jeśli... 12. Ile funkcja kwadratowa ma pierwiastków jeśli ∆ jest dodatnia, a ile jeśli jest ujemna 13. Jeśli równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie to delta jest równa... 21. Oblicz sumę 1+2+3+…+49 22. Pod

11. Ramiona paraboli skierowane są do dołu jeśli... 12. Ile funkcja kwadratowa ma pierwiastków jeśli ∆ jest dodatnia, a ile jeśli jest ujemna 13. Jeśli równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie to delta jest równa... 21. Oblicz sumę ...