Związki frazeologiczne - znaczenie - przykłady

Czarna owca - osoba odznaczająca się złymi cechami charakteru

Ranny ptaszek - człowiek, który lubi bardzo wcześnie wstawać

Ślepy zaułek - uliczka bez wyjścia lub sytuacja bez wyjścia

W gorącej wodzie kąpany - ktoś niecierpliwy, porywczy

Z przymrużeniem oka - udać, że czegoś się nie widzi

Perlisty śmiech - głośny, dźwięczny śmiech; składający się z krótkich, szybkich dźwięków

Odsłonić przyłbicę - ujawnić swoje stanowisko, wystąpić otwarcie

Dać susa - wykonać długi skos, skoczyć gdzieś albo przez coś

Mieć coś na końcu języka - chcieć coś powiedzieć, przypominać coś sobie, mówić dużo lub ciągle

Mydlić komuś oczy - stwarzać mylące poziomy, wprowadzać kogoś w błąd

Szukać dziury w całym - starać się znaleźć coś złego tam, gdzie go nie ma

Owijać w bawełnę - mówić o czymś wprost, nie nazywać rzeczy po imieniu

Mieć z kimś na pieńku - żyć z kimś w niezgodzie

Być solą w oku - przeszkadzać, drażnić

Powracać niczym bumerang - o czymś np. sprawie, która co jakiś czas odżywa, powraca

Zjeść z kimś beczkę soli - przebywać z kimś przez dłuższy czas, mieć z kimś doświadczenia

Połknąć bakcyla - zainteresować się czymś

Zapuszczać żurawia - zaglądać z góry, wyciągając szyję jak żuraw

Pluć sobie w brodę - wyrzucać sobie coś, żałować utraconej okazji

Rzucać komuś kłody pod nogi - utrudniać coś komuś

Mieć węża w kieszeni - być skąpym

Siedzieć jak mysz pod miotłą - siedzieć cicho

Pleść androny - mówić bez sensu

Nabierać wody w usta - nie mówić mimo, że się wie

Mieć ptasi móżdżek - być głupim

Siedzieć z założonymi rękami - siedzieć bezczynnie

Stajnia Augiasza - o miejscu nieporządnym, dawno nie sprzątanym

Sąd Parysa - sytuacja, w której bardzo trudno podjąć decyzje, jest to niemal niemożliwe

Koń trojański - niebezpieczny, złowrogi dar, chytry postęp

Ikarowe loty - śmiałe plany, które mogą się zakończyć tragicznie

Syzyfowa praca - praca nie mająca sensu, bez końca, nie dająca rezultatu

Pięta Achillesa - czułe miejsce, słaby punkt

Koszula Dejaniry - rzecz niszcząca, której trudno się pozbyć

Nić Ariadny - nić przewodnia, wskazówka ułatwiająca rozwiązanie

Męki Tantala - dręczące pragnienie posiadania czegoś, co jest blisko, ale nie można tego zdobyć

Paniczny strach - trwoga, lęk

Mieć głowę na karku - być mądrym, sprytnym, rozsądnym

Mieć duszę na ramieniu - bać się

Szukać guza - narażać się na niebezpieczeństwo, na przykrości

Szukać wiatru w polu - o kimś lub o czymś nie dającym się odnaleźć

Błękitna krew - arystokratyczne pochodzenie

Gołębie serce - wyjątkowo dobry i łagodny charakter

Czarny charakter - zły, przewrotny człowiek

Łabędzi śpiew - ostatnie przesłanie, dzieło

Białe mięso - mięso cielęce lub z drobiu

Biały walc - walc tańczony nad ranem

Białe tango - tango, do którego panie proszą panów

Słomiany zapał - łatwo przemijająca chęć działania

Zasięgać języka - zapytać się o coś, zdobyć jakieś informacje

Myśleć o niebieskich migdałach - marzyć, myśleć o rzeczach pięknych, nieziemskich/próżnować

Osiąść na laurach - zadowolić się początkowymi sukcesami i zaniechać dalszej pracy

Spalić za sobą mosty - dokonując czegoś, definitywnie uniemożliwić sobie powrót do tego, co było wcześniej

Wpaść z deszczu pod rynnę - znaleźć się w sytuacji gorszej niż poprzednio

Obiecywać gruszki na wierzbie - nierealne obietnice

Pójść po rozum do głowy - przemyśleć coś, zastanowić się nad czymś, a także znaleźć wyjście z jakiejś sytuacji

Nabić kogoś w butelkę - oszukiwać, nabierać kogoś

Weszło mi w krew - stać się czyimś nawykiem, przyzwyczajeniem

Ciosać komuś kołki na głowie - pozwolić sobie z kimś na wszystko, np. usiłować decydować za kogoś

Zachodzić w głowę - zastanawiać się nad czymś intensywnie

Chwytać wiatr w żagle - wykorzystać nadarzającą się okazję do działania

Kozioł ofiarny - człowiek ponoszący całą odpowiedzialność za czyny popełnione przez innych

Dzielić skórę na niedźwiedziu - przedwcześnie robić plany, co do realizacji, których nie ma pewności lub cieszyć się z niepewnych jeszcze korzyści

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wypisz związki frazeologiczne z przypowieści. Podaj przykłady i ich znaczenie :) Za odpowiedzi z gory Dziękuje :)

Wypisz związki frazeologiczne z przypowieści. Podaj przykłady i ich znaczenie :) Za odpowiedzi z gory Dziękuje :)...

Język polski

Starożytność i jej nawiązania w literaturze - materiały do matury.

Matura ustna

1. Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa
Wstęp
• Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach
• Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z histori...

Język polski

Twoja opinia o zapożyczeniach językowych. Omów przykłady udanych – Twoim zdaniem – i nieudanych zapożyczeń (prezentacja maturalna)

Twoja opinia o zapożyczeniach językowych. Omów przykłady udanych – Twoim zdaniem – i nieudanych zapożyczeń

Bibliografia:

1. Encyklopedia języka polskiego, pod red. Stanisława Urbańczyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992,...

Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Język polski

Porównanie Słownika języka polskiego, red. Doroszewski z Innym słownikiem języka polskiego, red. Bańko

Kiedy słyszymy, że ktoś mówi o słowniku, na myśl przychodzi nam gruba książka, zawierająca odpowiadające sobie słowa z dwóch różnych języków. Dopiero po chwili zastanowienia przypominamy sobie, że istnieją również inne słowniki-...