Co to jest etykieta dworska?

Co to jest etykieta dworska?
Odpowiedź
Konto usunięte

Są to regóły zachowania się na dworze monarchy.

gabrysccuryło

Etykieta dworska -zbiór norm zachowania, zwyczajów na róznych dworach monarszych.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Między dworem, a dworkiem- czyli „Elegia XV” Jana Kochanowskiego


Jan Kochanowski był poetą renesansowym, który wiele lat spędził na dworze, jako sekretarz królewski. Służył wiernie królowi podczas burzliwych sejmów, opisywał ważne dla kraju wydarzenia i zajmował się działaniami politycznymi....

Politologia

Instytucje Polityczne RP

INSTYTUCJE POLITYCZNE RP

Literatura obowiązkowa:
W. Skrzydło ?POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE? Lublin 2003
B. Banaszak ?PRAWO KONSTYTUCYJNE? Warszawa 2002

Zagadnienia egzaminacyjne:
1 Pojęcie systemu politycznego i ustro...

Język polski

Symbolika kulturowa stołu. Omów na wybranych przykładach literackich.

Tematem mojej prezentacji jest symbolika kulturowa stołu w literaturze.

• Czym jest symbol?
Symbol jest znakiem umownym występującym zwykle w formie wizualnej. Pełni funkcję zastępczą wobec jakiegoś przedmiotu, pojęcia, stanu...

Historia

Opisz i porównaj dorobek panowania Ludwika XIV a Piotra I Romanowa.

Opisz i porównaj dorobek panowania Ludwika XIV a Piotra I Romanowa.
1.Geneza Absolutyzmu i władzy absolutnej.

Absolutyzm jako forma władzy narodziła się już bardzo wcześnie, a za jej klasyczny wzorzec możemy uznać ustrój Cesar...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki.

Danusia i Jagienka to bohaterki powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”. Obie z nich były mężami Zbyszka. Zarówno pierwsza, jak i druga żona rycerzyka były na wpół sierotami. Danusia była córką Juranda ze Spychowa, a jej ma...

Język polski

Charakterystyka Wertera.

Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury z życia bohatera oraz jego stosunek do natury

Podstawowe informacje o bohaterze

Werter to ...