Scenariusz Dnia Kultury Europejskiej

program, regulaminy konkursów, materiały pomocnicze

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Scenariusz audycji, montażu słowno- muzycznego, pt. "Boski akt tworzenia w wierszach kolejnych pokoleń"

Zapraszamy na audycję pt. ? Boski akt tworzenia w wierszach kolejnych pokoleń?

Autorkami są: [dane chronione ;p]

O niezwykłości pracy Boga, czyli stworzeniu świata, pisał już Jan Kochanowski. Tego poetę renesansu i choć ...

Język polski

Motyw Żyda w literaturze i szutce polskiej od pozytywizmu do współczesności

Motyw Żyda w literaturze i szutce pojawia się wcześniej niż w epoce pozytywizmu.Przywołajmy choćby postać Jankiela-karczmarza z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Jednak dopiero od czasów pozytywizmu jest to wątek częściej pojawiający si...

Język polski

Ile razy bedziesz wybierał tymczasowe żydowskie rzady w Polsce?

Ile razy bedziesz wybieral tymczasowe zydowskie rzady w Polsce?
Stenogram z Tajnego Referatu tow. Jakuba Bermana wygloszonego na posiedzeniu Egzegutywy Komitetu Zydowskiego w kwietniu 1945 r.
Scisle tajne...TYLKO DLA ZYDÓW
SCISLE TAJN...

Administracja

Zrównowazony rozwój a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno

Wstęp


Zrównoważony lokalny rozwój oraz tzw. ekonomia społeczna to dwie powiązane ze sobą teorie i praktyki działania, których znaczenie jest coraz bardziej doceniane wśród naukowców i praktyków, a co za tym idzie – są c...

Turystyka i rekreacja

Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju

Turystyka jest niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie miejsce w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł naftowy (petrochemiczny) i przemysł samochodo...