Anglia i Francja XI/XII w.

Ważniejsze fakty w dziejach Anglii i Francji w wiekach XI i XII

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Francja - Widomosci ogólne, szczegółowe, ciekawostki itd.

Historia
Na terenie obecnej Francji człowiek pojawił się w epoce środkowego paleolitu (ok. 90 – 40 tys. lat p.n.e.). Szkielety neandertalczyków znaleziono w Le Moustier i Le Bugue (obecny Perigord). Kultura mustierska pozostawiła najstar...

Historia

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Przełom wieków XVII i XVIII był w historii Europy okresem szczególnym. Całkiem niedawno zakończyła się krwawa i długa wojna trzydziestoletnia (1618-1648), prowadzona przez największe mocarstwa Europy Zachodniej: Rzeszę Niemiecką, Holandi...

Historia

Średniowiecze - kalendarium.

Monarchia Franków:
Vw. – Chlodwig z Merowingów – plemiona
496 - Galia, chrzest
507 – Akwitania
534 – państwo Burgundów
511 - †Chlodwig  majordomowie
732 – Poitiers – Młot
751 – Pepin Mały  Karo...

Historia

Historia do matury, notatki, daty, pojęcia, wszystko co potrzeba umieć aby dobrze zdać maturę

Historia daty
Mezopotamia
• VI i V wiek p.n.e. – pojawienie się osad na terenie Mezopotamii
• Połowa IV wieku p.n.e. – pojawienie się Sumerów na terenie Mezopotamii
• Koniec IV tysiąclecia p.n.e. – postawnie pisma, k...

Historia

Historia Gospodarcza - ściąga

1. GOSPODARKA I CYWILIZACJA EPOKI STAROŻYTNEJ:
W XVIIw. angielski filozof Tomasz Hobbes określił epokę starożytną: „Ówczesne życie było wstrętne, brudne, krótkie”. BRUDNE – brak higieny (dopiero przełom XIX/XXw. powszechna higi...