Książęta i władcy Polscy

PIASTOWIE:
Mieszko I
Bolesław Chrobry
Mieszko II
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Śmiały
Władysław Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Władysław III Laskonogi
Leszek Biały
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk Probus
PRZEMYŚLIDZI:
Przemysł II
Wacław II
PIASTOWIE:
Władysław Łokietek
Kazimierz III Wielki
ANDEGAWENOWIE:
Ludwik Węgierski
Jadwiga
JAGIELLONOWIE:
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz Jagielończyk
Jan Olbracht
Aleksander Jagielończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
ELEKCYJNI:
Henryk Walezy
Stefan Batory
WAZOWIE:
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
WETTINOWIE:
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III
Stanisław August Poniatowski

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Królowie Polscy od piastów do wolnej elekcji

Każdy kto interesuje się historią swojego kraju, chciałby wiedzieć, kto był pierwszym władcą, jak się nazywał, jak wyglądał, co robił? Historycy szukają odpowiedzi na te pytania. Ale nie jest to łatwe. Skąd wziąć takie wiadomości?...

Historia

Śląsk w monarchii piastowskiej (990 – 1138)

Nie bez znaczenia dla dziejów Śląska było jego położenie geograficzne. Przez Śląsk prowadziła starożytna droga łącząca Morze Śródziemne z Bałtykiem - przesuwały się od najdawniejszych czasów w kierunku południkowym fale migrując...

Historia

Dzieje Śląska od VII do połowy XII wieku.

Nie wiemy dokładnie, kiedy powstała nazwa Śląsk. Również na temat pochodzenia tej nazwy toczyły się od szeregu lat spory zwłaszcza między polskimi i niemieckimi uczonymi. Ci ostatni starali się wywieść tę nazwę od germańskiego plemie...

Historia

Rozbicie dzielnicowe - obszerny referat.

1. "Testament" Bolesława Krzywoustego

Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. B...

Historia

Poczet królów polskich.

PIASTOWIE

Piastowie, to rodzinna dynastia panująca w Polsce do 1370 roku, na Mazowszu do 1526, na Górnym Śląsku do 1625, ostatnim zaś jej przedstawicielem był zmarły w 1675 roku książę legnicko - brzeski Jerzy Wilhelm. Według KRO...