Pojęcia resocjalizacja

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Działy pedagogiki resocjalizacyjnej - PYTKI
Cele pedagogiki resocjalizacyjnej:
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
DEFINICJE PSYCHOLOGICZNE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
Czynniki zaburzające funkcjonowanie jednostki w środowisku rodzinnym
WYCHOWANIE RESOCJALIZACYJNE
TECHNIKI RESOCJALIZACJI
3 grupy zasad skutecznego wychowania resocjalizacyjnego wg. Czapowa i Jedlewskiego
ZASADY DOTYCZĄCE STRATEGII WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO
SYSTEMY RESOCJALIZACJI

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - RESOCJALIZACYJNA


1. Przedmiot, zakres, podstawowe zadania pedagogiki resocjalizacyjnej.

Przedmiotem pedagogiki resocjalizacyjnej są osoby niedostosowane społecznie, ic...

Pedagogika

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Pedagogika Resocjalizacyjna.

ZALICZENIE ĆWICZEŃ Z PEDAGOGIKI RESOCJALIACYJNEJ.


1. Podmiot i przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej.
PRZEDMIOT PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ-wszelkie oddziaływania na osoby których proces wychowania oraz proces socjalizacji si...

Pedagogika

Podkultura więzienna, a proces resocjalizacji

„PODKULTURA WIĘZIENNA, A PROCES RESOCJALIZACJI”

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. PODKULTURA WIĘZIENNA – ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA
1. 1. „Podkultura więzienna”– pochodzenie i wyjaśnienie terminologii
1. 2. Podz...

Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna

I.Wprowadzenie w problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Interdyscyplinarny charakter wiedzy o profilaktyce społecznej i resocjalizacji. ( ped. Res. ? dyscyplina teoretyczna i praktyczna, interdyscyplinarność, profilaktyka, probacja i mediacj...

Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna

NAUKI NIEUKIERUNKOWANE – są to nauki, które dają teoretyczne podstawy dotyczące jakiejś dziedziny rzeczywistości np. psychologia, biologia, socjologia, filozofia, fizyka. Dają one podstawy teoretyczne dotyczące jakiejś dziedziny. Nie daj...