Jan III Sobieski

Jan III Sobieski żył w latach 1629-1696, król polski od 1674 roku; syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej.
W latach 1646-1647 podróżował po Francji i Niderlandach, gdzie zapoznał się szczególnie z wojskową sztuką inżynieryjną; od 1648 walczył jako dowódca chorągwi pod Zborowem, Beresteczkiem, Żwańcem i Ochmatowem.
W roku 1656 dowodził własnym pułkiem, sześciotysięcznym tatarskim oddziałem posiłkowym w bitwie warszawskiej ze Szwedami; w 1665 ożenił się z Marią Kazimierą d’Arquien; w tym też roku został marszałkiem koronnym.
W roku 1667 przeprowadził kampanię przeciw wojskom tatarsko-kozackim, zakończoną zwycięską obroną Podhajec, po której mianowany został hetmanem wielkim koronnym; po abdykacji Jana II Kazimierza w 1668, zwolennik wyboru Kondeusza, protegowanego Ludwika XIV, na tron polski;
w 1671 odniósł zwycięstwa nad Tatarami pod Bracławiem i Kalnikiem; w1672 Turcy wystąpili z całą swą potęgą przeciwko Polsce, oblegali i zdobyli Kamieniec Podolski, podeszli pod Lwów, Jan nie dysponował siłami, które mógłby przeciwstawić dwustutysięcznej armii sułtana Mehmeda IV.
W roku 1686 Jan III Sobieski zawarł z Rosją pokój wieczysty; należał do najwybitniejszych wodzów Rzeczypospolitej, umiał wykorzystać wszystkie rodzaje wojsk na polu walki.
Jan III Sobieski żył w latach 1629-1696, król polski od 1674 roku; syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej.
W latach 1646-1647 podróżował po Francji i Niderlandach, gdzie zapoznał się szczególnie z wojskową sztuką inżynieryjną; od 1648 walczył jako dowódca chorągwi pod Zborowem, Beresteczkiem, Żwańcem i Ochmatowem.
W roku 1656 dowodził własnym pułkiem, sześciotysięcznym tatarskim oddziałem posiłkowym w bitwie warszawskiej ze Szwedami; w 1665 ożenił się z Marią Kazimierą d’Arquien; w tym też roku został marszałkiem koronnym.
W roku 1667 przeprowadził kampanię przeciw wojskom tatarsko-kozackim, zakończoną zwycięską obroną Podhajec, po której mianowany został hetmanem wielkim koronnym; po abdykacji Jana II Kazimierza w 1668, zwolennik wyboru Kondeusza, protegowanego Ludwika XIV, na tron polski;
w 1671 odniósł zwycięstwa nad Tatarami pod Bracławiem i Kalnikiem; w1672 Turcy wystąpili z całą swą potęgą przeciwko Polsce, oblegali i zdobyli Kamieniec Podolski, podeszli pod Lwów, Jan nie dysponował siłami, które mógłby przeciwstawić dwustutysięcznej armii sułtana Mehmeda IV.
W roku 1686 Jan III Sobieski zawarł z Rosją pokój wieczysty; należał do najwybitniejszych wodzów Rzeczypospolitej, umiał wykorzystać wszystkie rodzaje wojsk na polu walki.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Jan III Sobieski - bografiaJan III Sobieski
Jan III Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku w dość dziwnych okolicznościach. Najpierw rozszalała się tak straszliwa burza, jakiej nie pamiętali najstarsi ...

Historia

Jan III Sobieski jako wybitny wódz, polityk i mecenas sztuki.

Jan III Sobieski, żyjący w XVII wieku, był z całą pewnością wybitnym wodzem i politykiem. Osiągnął wiele sukcesów na polach bitewnych i na scenach politycznych całej Europy. I chociaż szlachta często nie popierała jego zapatrywań i d...

Język angielski

Czy czegoś nie pominęłam coś poprawić ? Jan III Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Wilanowie. Jan III Sobieski pochodził z znanego rodu Sobieskich z Sobieszczyna. Był także spokrewniony z wielkim rodem Żółkiewskich. Był prawnukiem koronnego h

Czy czegoś nie pominęłam coś poprawić ? Jan III Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Wilanowie. Jan III Sobieski pochodził z znanego rodu Sobieskich z Sobieszczyna. Był także spokrewniony z wielkim rodem Żółkiewskich. Był pr...

Historia

Jan III Sobieski

„Jan III był znakomitym wodzem.
Tron polski od dawna już nie gościł polityka takiej miary.”
Paweł Jasiennica


Jan III Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku, jako drugi syn Jakuba i Zofii Teofili z Danilowiczów....

Historia

Jan III Sobieski.

<BR>JAN III SOBIESKI
<BR>
<BR> Jan III Sobieski urodził się w 1629 zmarł w 1696, syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej, wnuczki hetmana S.Żółkiewskiego.
<BR>...

Historia

Jan III Sobieski - biografia

Jan III Sobieski (1629-1696).
Król polski od 1674 roku. Był drugim synem Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego, poźniejszego kasztelana krakowskiego, i Zofii Teofilii, z domu Daniłowiczównej, wnuczki hetmana Stanisława Żółkiewskiego. U...