Rola banku w gospodarce rynkowej

Rola banku w gospodarce rynkowej


1. Udział w kreacji pieniądza bankowego
Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje za pomocą wzrostu wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także po przez zwiększenie zakupu walut obcych.

Rezerwa obowiązkowa jest odprowadzana od depozytów złożonych w bankach komercyjnych w określonym procencie na nie oprocentowany rachunek w banku centralnym.

Rezerwa nadobowiązkowa – rezerwa pieniądza znajdująca się w banku komercyjnym dokładnie w jego skarbcach lub pozostałościach kasowych.

Wielkość pieniądza rezerwowego posiadanego przez bank komercyjny jest zawsze mniejsza od wielkości posiadanych wkładów, a wzajemna relacja między posiadanym pieniądzem rezerwowym a nagromadzonymi wkładami jest określona jako mnożnik pieniądza wkładanego lub inaczej jako multiplikator.


2. Udział w społecznym podziale pracy.
Przedsiębiorstwo bankowe przyjmuje i wykonuje czynności w zakresie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i gospodarstw domowych ( przyjmuje nadwyżki pieniądza i przekazuje je innym przedsiębiorstwu zgłaszającym zapotrzebowanie na pieniądz)


3. Dokonywanie alokacji i transformacji środków pieniężnych

transformacja wielkości sumy pieniędzy
transformacja informacji ( zgłaszanie informacji dotyczących wolnych środków, zakupów , depozytów )
transformacja terminów ( jeżeli ktoś wycofa depozyt to w to miejsce przyjdzie nowy depozyt )
transformacja ryzyka ( polega na tym że bank ma rozłożone ryzyko na wiele podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych i bank może zaciągnąć kredyty w Banku Centralnym.

....

ciąg dalszy w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Ekonomia

Rola państwa w gospodarce rynkowej

SPIS TREŚCI

Wstęp.

I. Pojęcie państwa

II. Tradycyjne ujęcia roli państwa w gospodarce
? dobro wspólne a dobra publiczne i metody ich produkcji
? państwo jako producent, a państwo jako gwarant dóbr publicz...

Ekonomia

Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej

Gosp.rynkowa-system złożony z wielu podmiotów;
Podmiot g.-okreslona forma organizacji, podejmująca samodzielne decyzje,kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem (np.gospodarstwo domowe,administracja państwowa itd.)Rynek-...

Finanse i bankowość

Rola banku centralnego w gospodarce rynkowej

W załączniku prezentacja PowerPoint dotycząca banku centralnego...

Ekonomia

Rynek kapitałowy i jego rola w gospodarce.

W potocznym rozumieniu rynek jest miejscem, gdzie dokonuje się transakcji sprzedaży i kupna. Stąd rynkiem nazywany jest często główny plac miasta, gdyż właśnie tam dokonywała się w przeszłości wymiana handlowa. W ujęciu współczesnym ...

Systemy i sieci

Instytucja i struktury banku na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe z późniejszymi zmianami określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady sprawowania nadzoru ban...