Powstanie styczniowe

Powstanie Styczniowe.
Wystąpienia ludności w królestwie Polskim spowodowana śmiercią Mikołaja I, wybraniem Aleksandra II na cesarze Rosji, przeprowadzeniem uwłaszczenia dla chłopów Rosyjskich.
Ugodowa wobec Rosji polityka namiestnika rządu w królestwie Aleksandra Wielkopolskiego(przeprowadzenie reformy oświaty-powołanie Szkoły Głównej, równouprawnienia dla Żydów, powołanie towarzystw np. .Tow. Rolniczego)
Ugrupowania polityczne: Czerwoni -Jarosław Dąbrowski, dążący do wybuchu powstania .
Biali-Andrzej Zamoyski dążący do zmian drogą pokojową.
Organizowanie w Warszawie manifestacji z okazji rocznic narodowych.
Andrzej Zamoyski przeprowadza imienny pobór do wojska-branka>> bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania.
<><><>Wybuch Powstania Styczniowego w 22.01.1863:
Powstanie rządu narodowego i ogłoszenie uwłaszczenia chłopów* wybranie na dyktatora Mariana Langierwicza* utworzenie państwa podziemnego z rządem i ministerstwami* stoczenie bitew pod Pieskową Skała i Oporowem* przekazanie dyktatury Romualdowi Trauguttowi* poparcie Rosji przez Prusy i wspólna ich polityka wobec Polaków* zaaresztowanie Traugutta i stracenie go na stokach Cytadeli* ogłoszenie uwłaszczenia dla chłopów* upadek powstania i emigracja Polaków.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe - było to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskimi trwało do jesieni 1864. Spowodowane zostało n...

Historia

Powstanie styczniowe

Wstąpienie Aleksandra II na tron cesarstwa rosyjskiego, zapowiadało złagodzenie polityki rosyjskiej w stosunku do Królestwa. Aleksander II nie był liberałem i przeciwny był ruchom separatystycznym, ale w upokarzającej dla cesarstwa sytuacji,...

Historia

Powstanie styczniowe i listopadowe - porównanie

Oba powstania skierowane były przeciwko Rosji, wybuchały na terenie Królestwa Polskiego, a ich celem była walka o niepodległe państwo polskie (były to głównie powstania szlacheckie co ograniczało już szanse sukcesu). Ważnym czynnikiem ze...

Historia

Powstanie styczniowe

Na początku trzeba przedstawić scenę polityczną tamtych lat. Otóż w 1855 roku carem w Rosji został Aleksander II. Nowy car wstępował na tron po klęsce Rosji w wojnie krymskiej (1853-56). Car rozumiał słabości Rosji i próbował ją zref...

Historia

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: powstanie styczniowe itp. rozdział 46

BILANS POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W październiku 1864 r. carskie służby rozbiły działający na Polesiu oddział partyzancki księdza Stanisława Brzóski. W ten sposób, dobiegło końca największe z polskich powstań narodowych - powstanie st...

Historia

Czy powstanie styczniowe mogło zakończyć się inaczej?

22 stycznia 1863 roku. Wybuch powstania. Narastający rosyjski terror zaczął przeszkadzać Polakom. Rozpoczęli największe powstanie w dziejach naszego kraju. Jednak mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską. Rosjanie tuż po stłum...