Rachunek kosztów i controlling - materiały

w zalaczniku

Dodaj swoją odpowiedź
Finanse i bankowość

Controlling finansowy jako element rachunkowości zarządczej

CONTROLLING FINANSOWY JAKO ELEMENT RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ


Wstęp ............................................................................................................................ 3
ROZDZIAŁ I
Organizacja contro...

Finanse i bankowość

Controlling - obszerny i szczegółowy referat

SPIS TREŚCI:
I. Controlling
1.1 Geneza i istota controllingu
1.2 Pojęcie controllingu
1.3 Formy i funkcje controllingu
1.4 Metody i modele controllingu
II. Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard)
2.1 Genez...

Finanse i bankowość

Controlling jako jako metoda zarządzania

Pojęcie controllingu jest często utożsamiane ze słowem kontrola, ale rozumienie takie staje się zbyt wąskie.
CONTROLLING oznacza w istocie system sterowania organizacją, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie, kontrolę i...

Zarządzanie produkcją

Zastosowanie systemu just-in-time

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
1. DZIAŁANIE SYSTEMU JUST-IN-TIME 4
2. UMOWA JUST-IN-TIME 6
3. METODA JUST-IN-TIME 8
4. SYSTEM JIT W WARUNKACH PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ .... 9
5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRODUKCJI JIT .................

Rachunkowość

Budżetowa metoda zarządzania

I WSTĘP

Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej wywarło ogromny wpływ na charakter i funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunkowość finansowa, która zajmuje się jedynie przeszły...