USA

Stany Zjednoczone Ameryki Pólnocnej


Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to państwo związkowe składające się z 50 stanów. USA są republiką o ustroju federacyjnym z prezydentem na czele, który wraz ze swoją administracją sprawuje władzę wykonawczą. Prezydent, wybierany na cztery lata, jest głową państwa, szefem rządu i głównodowodzącym sił zbrojnych. Stolicą USA jest Waszyngton. Każdy z 50. stanów ma własną konstytucję, władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.
Terytorium USA rozciąga się w poprzek kontynentu od Oceanu Atlantyckiego po Ocean Spokojny. Od południa od Zatoki Meksykańskiej po Morze Beringa i Morze Arktyczne na północy. Powierzchnia USA wynosi 9,4 mln km2, zamieszkuje je ponad 250 mln mieszkańców. Język urzędowy to angielski, a waluta - dolar amerykański. Największe stany to: Alaska, Teksas, Kalifornia, Montana, Arizona, a największe metropolie to: Nowy Jork, Filadelfia,San Fraancisco, Los Angeles, Boston .
Stany Zjednoczone ze względu na ukształtowanie terenu można podzielić na następujące krainy geograficzne - od wschodu:
Nizina Atlantycka
Góry Appalachy
Niziny Centralne
Wielka Równina Prerii
Góry Kordyliery
Wybrzeże Pacyfiku.
Główne rzeki to: Missisipi, Ohio, Missouri, Kolorado. Najwyższy szczyt: McKinley (6194m n.p.m.), najniższy punkt: Dolina Śmierci (86 m p.p .m.).
Klimat Stanów Zjednoczonych cechują skrajności: od zwrotnikowego na Florydzie po subpolarny na Alasce. Na znacznym obszarze ma on charakter kontynentalny. Zimy bywają tam śnieżne i mroźne, a lata gorące i parne. Zdarzają się susze, powodzie i katastrofalne huragany, zwane tornado.
Stany Zjednoczone są największą potęgą gospodarczą świata. Na bogate zasoby naturalne tego kraju skladają się ogromne kompleksy leśne, rzeki i jeziora, złoża węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej gazu ziemnego i rud uranu. W sektorze usług pracuje 70 proc. zatrudnionych, a w rolnictwie zaledwie 3 proc., ale USA należą do światowej czołówki w produkcji mięsa i mleka. Rolnictwo obejmuje głównie uprawę kukurydzy, bawełny i pszenicy oraz hodowlę bydła i owiec.


Historia USA datuje się od roku 1497, kiedy John Cabot przepłynał Atlantyk odkrywając wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej. W 1607 r. powstała tu pierwsza angielska kolonia. Dążenia niepodległościowe amerykańskich kolonii doprowadziły do wybuchu tzw. buntu herbacianego, a ostatecznie w 1781 r. do niezależności od Wlk. Brytanii. W 1791 r. zaczęła obowiązywać pierwsza na świecie demokratyczna konstytucja. Pod koniec XIX wieku USA stały się mocarstwem gospodarczym i politycznym, a I i II wojna światowa umocniły USA jako mocarstwo militarne. Rozwój technologiczny XX wieku doprowadził do podboju Księżyca i skonstuowania bomby atomowej przez USA. Dolina Krzemowa (środkowo-zachodnia Kalifornia) jest światową kolebką rozwoju komputeryzacji przełomu XX i XXI wieku.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Stosunki Niemiec i USA

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Rozdział I – Zjednoczenie Niemiec punktem zwrotnym w stosunkach wzajemnych Niemiec i USA
2. Rozdział II – Plany Europy w zakresie bezpieczeństwa i obrony
3. Rozdział III – Niemcy i USA po 11 wr...

Historia

Główne kierunki rozwoju terytorialnego USA do 1867 r.

Pod koniec XVIII i na początku XIX w. dla młodego państwa amerykańskiego najważniejsze były problemy wewnętrzne, związane z kształtowaniem struktur politycznych, gospodarczych i społecznych. W miarę postępu w tych dziedzinach coraz istot...

Polityka

Polityka USA

Federację Stanów Zjednoczonych tworzy 50 stanów i stołeczny Dystrykt Federalny Kolumbia. Na kontynencie leży 49 stanów, a poza Ameryką Północną leży pięćdziesiąty stan Hawaje.
Stany Zjednoczone leżą nad Atlantykiem i Pacyfikiem. ...

Administracja

Model kapitalistyczny gospodarki rykowej USA

USA system anglosaski
1.Ogólna charakterystyka, dynamika, ewolucja
Ludność ok. 280 mln, roczny dochód narodowy przekroczył 10 bilionów $, tj. ok. 31% światowego dochodu brutto. USA stały się potęga gosp. Przed I wojną. w latach 20...

Język angielski

Comparing Culture USA - Poland

COMPARING CULTURE - POLAND vs. USA

Our project is aimed at comparing cultures and lifestyles teenagers in Poland and the USA.
The United States of America is one of the largest countries in the world, with many differences. Each region...

Historia

Polityka USA wobec Hiszpanii na przełomie XIX i XX wieku.

Stany Zjednoczone Ameryki, początkowo mało istotne na arenach polityczno-gospodarczych świata, na przełomie XIX i XX wieku zaczęły zwracać na siebie coraz większą uwagę. Państwo to nigdy nie głosiło doktryny kolonializmu, ponieważ samo...