Epoki

1. STAROŻYTNOŚĆ – XIII w.p.n.e. – V w. n.e.
Homer: Iliada, Odyseja - epos
Horacy: Wybudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu - pieśń
Sofokles: Antygona – tragedia

2. ŚREDNIOWIECZE – V w. – XV w.
Pieśń o Rolandzie – pieśń o czynach
Dzieje Tristana i Izoldy – romans
Bogurodzica – I polska pieśń

3. RENESANS –XVI w.
Jan Kochanowski: Czego chcesz od nas Panie – hymn, Pieśni, fraszki, treny
Mikołaj Rej: Żywot człowieka poczciwego
M. Sęp-Sarzyński: Parafraza psalmu 150

4. BAROK –XVII w.
Jan Andrzej Morsztyn: Do trupa - sonet
Wacław Potocki: Zbytki polskie, Pospolite ruszenie – wiersz
Jan Chryzostom Pasek: Pamiętniki

5. OŚWIECENIE –XVIII w.
Ignacy Krasicki: Pijaństwo, Żona modna – satyra
Iwan Kryłow: Wrona i lis – bajka
Wolter

6. ROMANTYZM – 1822 – 1863r.
Adam Mickiewicz: Romantyczność, Świtezianka – ballada, Pan Tadeusz – epos
Aleksander Fredro: Zemsta – komedia
Juliusz Słowacki: Balladyna – tragedia

7. POZYTYWIZM – 1864 – 1890r.
Henryk Sienkiewicz: Potop, Trylogia, Krzyżacy, Quo Vadis – powieść historyczna
Bolesław Prus: Lalka – powieść społeczno-obyczajowa
Maria Konopnicka: Mendel Gdański – nowela

8. MŁODA POLSKA – 1891 – 1918 r.
Leopold Staff: Deszcz jesienny – wiersz
Kazimierz Przerwa: Tetmajer: Zamyślenia – wiersz
Bolesław Leśmian: Dziewczyna – wiersz

9. DWUDZIESTOLECIE – 1918 – 1939r.
Julian Tuwim: Mieszkańcy – wiersz
Bruno Jasieński: But w butonierce - wiersz
Kazimierz Wierzyński: Grzmi - wiersz

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Renesans - charakterystyka epoki

Renesans
Renesans jest epoką otwierającą czasy nowożytne. Przepaść między „starą” a „nową” kulturą europejską jest wielka, ponieważ na przełomie XV/XVI wieku we Włoszech, a w XVI wieku w innych częściach kontynentu, zmien...

Język polski

Triumf czy klęska? Problemy jednostki uwikłanej w konflikty swojej epoki (na wybranych przykładach literackich).

Według Emily Bront, "istnieje jakaś część nas samych gdzieś całkowicie poza nami". Na kształtowanie się indywidualnego systemu wartości jednostki istotny wpływ ma wiele czynników- podstawą jest rodzina, jej tradycje, wychowani...

Język polski

Zmiany, jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz, na podstawie wybranych utworów, stosunek poetów do epoki wcześniejszej.

Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań jest wynikiem zmiany stosunków społecznych i świadomości ludzi. Zmienność ta jest te...

Język polski

Oświecenie - charakterystyka epoki.

Czas trwania epoki – koniec wieku XVII-wiek XVIII.
Nazwa epoki: wiek filozofów, wiek rozumu

Oświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go...

Język polski

Młoda polska - opracowanie epoki.

62. RAMY CZASOWE
Początek: 1890 r.
Koniec: 1918 r.
63. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI
63.1 SYTUACJA KRAJU
Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka ...

Język polski

Modele życia propagowane przez dwie epoki literackie. Omów na wybranych przykładach.

1. Wprowadzenie
Epoka literacka to okres w historii literatury powszechnej lub narodowej, dominuje w nim zazwyczaj dany prąd lub kierunek literacki powstały w zależności od podłoża społecznego. Każda z epok posiada swoje wzorce, c...